Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Prvo natjecanje za stipendije mladim pjeva�ima

 

 

Hrvatsko narodno kazali�te u Zagrebu u suradnji s udrugom VERO Vision i Dru�tvom pokrovitelja Hrvatskog narodnog kazali�ta u Zagrebu organizira Prvo natjecanje za stipendije mladim hrvatskim pjeva�ima, koje �e se odr�ati od 27. rujna do 1. listopada 2005. u Zagrebu. Kako bi se natjecanje omogu�ilo Hrvatima u �vicarskoj, a i drugdje u svijetu, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji obavje�tava ovim putem sve zainteresirane mlade pjeva�e, da se o uvjetima natjecanja, programu i tijeku natjecanja, popisu arija za tenor, sopran, mezzosopran i alt te bariton, kao i na�inu prijavljivanja informiraju na Internet stranici Hrvatskog narodnog kazali�ta: http://www.hnk.hr ili u Veleposlanstvu u Bernu, Thunstrasse 45, tel: 031 352 0275.

Natje�aj raspola�e iznosom od 311.000 kuna, a raspodjela stipendija podlije�e isklju�ivo odluci Ocjenjiva�kog suda. Prijave sa svim dokumentima moraju se poslati najkasnije do 15. srpnja 2005.

Lj.NovoselKONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
11 Mai, 2005
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.