Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


Hrvatsko veleposlanstvo

Hrvatsko Veleoposlanstvo i ostale diplomatske misije i konzularni uredi (DMKU) Republike Hrvatske u �vicarskoj se ovim stranicama uklju�uju u rad Portala, kao integracijskog mjesta Hrvata u �vicarskoj.

DKMU �ele kroz ove stranice, hrvatskim dr�avljanima i ostalim zainteresiranima koji �ive ili borave u �vicarskoj dati na �to jednostavniji na�in informacije o pitanjima od op�eg interesa, vezanim za Hrvatsku i rad DKMU u �vicarskoj. Ove stranice su na� prilog da se obostrano olak�a kontakt s Hrvatskim dr�avljanima. Ove su stranice na� prilog olak�avanju kontakata izme�u DMKU i hrvatskih dr�avljana.

 

  DMKU - DIPLOMATSKE MISIJE I KONZULARNI UREDI
  Veleposlanstvo RH - Bern   Generalni konzulat RH u Z�richu
  Konzularni odjel Veleposlanstva RH   
    


KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
Informacije konzularnog odjela Veleposlanstva
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi
 
 

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
23 August, 2010
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.