Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Izlo�ba u Bernu:
"Filatelija u Hrvatskoj"

Povodom 15. obljetnice me�unarodnoga priznanja Republike Hrvatske i primitka Hrvatske po�te u Svjetsku po�tansku uniju, Veleposlanstvo RH u �vicarskoj, u suradnji s Hrvatskom po�tom, organizirat �e izlo�bu "Filatelija u Hrvatskoj" na kojoj �e biti predstavljene hrvatske po�tanske marke, a s njima i hrvatska povijest, kultura i sportska dostignu�a.

Izlo�ba �e biti sve�ano otvorena 30. travnja 2007., a od 7. do 11. svibnja u uredovno vrijeme UPU-a od 9 do 17 sati svi zainteresirani mo�i �e pogledati najljep�e hrvatske marke u predvorju Svjetske po�tanske unije (UPU - Union postale universelle ), Weltpoststrasse 4, Bern.

Nekoliko prigodnih, obljetni�kih maraka i nekoliko lijepih novoiza�lih serija mo�e se vidjeti na web-stranici Hrvatske po�te www.posta.hr.
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
22 April, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.