Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Proslava Dana dr�avnosti Republike Hrvatske
u Veleposlanstvu RH u Bernu

Proslava Dana dr�avnosti Republike Hrvatske, odr�ana u petak 25. lipnja 2010. u Muriju kraj Berna u rezidenciji i vrtu Veleposlanstva Republike Hrvatske, okupila je, pored diplomata iz prijateljskih zemalja, i Hrvatice i Hrvate iz brojnih hrvatskih udruga, iz javnog �ivota i gospodarstva u Švicarskoj.    

Bio je to ujedno i oproštaj od hrvatskih diplomata kojima isti�e mandat i koji �e uskoro napustiti Švicarsku; konzul RH u Bernu i zamjenik veleposlanika Stanko Lipnjak, konzul gerant u Generalnom konzulatu RH u Zürichu Sanja Javor i gospodarska i politi�ka savjetnica u veleposlanstvu RH u Bernu Tamara Tafra.

Brojnim uzvanicima koji su se odazvali pozivu su ponu�ene poznate hrvatske delikatese, kvalitetna hrvatska vina i osvje�avaju�a pi�a, pa je u ugodnom dru�enju u neusiljenom ozra�ju i prijateljskim razgovorima, na sve�ani na�in proslavljen ro�endan još uvijek mlade dr�ave, Republike Hrvatske.

Proslava Dana dr�avnosti uveli�ana je i prigodnim kulturnim prilogom, lijepim glazbenim programom koji je izveo trio u sastavu Ksenija Sanjkovi� – sopran, Iva Ljubi�i� – glasovir i Juraj Slipac – tamburica.

Uz ponu�ena osvje�enja jelom i pi�em i vrlo lijepi glazbeni program, diskretno je ponu�eno još jedno malo osvje�enje na podru�ju kulture; u predvorju veleposlanstva dozvolom gospodina veleposlanika izlo�en je najnoviji broj Libre, �asopisa Hrvatskog kulturnog kluba, pa su uzvanici koji Libru ina�e ne primaju, nakon ugodnog dru�enja u veleposlanstvu, na odlasku mogli uzeti sa sobom Libru broj 27 i upoznati taj interesantni dvojezi�ni �asopis koji izlazi na hrvatskom i njema�kom jeziku i u Švicarskoj promovira Hrvatsku i hrvatske vrednote.  

No krenimo redom i „prošetajmo“ slikom od po�etka do kraja ovog ugodnog dru�enja u rezidenciji veleposlanstva povodom proslave Dana dr�avnosti Republike Hrvatske:


Na ulazu u rezidenciju veleposlanstva uzvanike su do�ekali i pozdravili, s lijeva na desno: veleposlanik RH Jakša Mulja�i� s k�erkom Tessom i suprugom Mirjanom Mulja�i�, konzul RH u Bernu Stanko Lipnjak sa suprugom Sanjom Lipnjak, konzul gerant u GK RH u Zürichu Sanja Javor i gospodarska i politi�ka savjetnica u veleposlanstvu RH u Bernu Tamara Tafra.


Za vrijeme dok su brojne uzvanike pri dolasku u rezidenciju pozdravljali predstavnici hrvatske diplomacije...


... do�ekala ih je i ugodna glazba Ive Ljubi�i� na klaviru i Juraja Slipca na tamburici.


Zahvaljuju�i sretnoj okolnosti da je dan bio vrlo lijep uzvanici su se po dolasku uputili
na ugodno dru�enje u suncem obasjani vrt veleposlanstva...   


... gdje su poslu�eni kvalitetnim hrvatskim vinima i osvje�avaju�im pi�ima...


... a mogli su se i sami poslu�iti velikim izborom ponu�enih hrvatskih delicija.


U vrtu je bio postavljen i stol s prospektima hrvatskih turisti�kih destinacija,
koji su naišli na veliki interes kako Hrvatica i Hrvata, tako i diplomatskih predstavnika prijateljskih zemalja


Uz sam stol s turisti�kim prospektima našao se i tajnik Hrvatskog internet portala www.arhiva.croatia.ch Miro Grabovac,
u društvu s lijepim �enama, Biljanom i Elenom...


... a u blizini se našao i Branimir Petranovi� vlasnik tvrtke MAKA Finanz, koji je s vidnim interesom razgledao najnoviji broj LIBRE, �asopis Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske, promoviran upravo na Dan dr�avnosti u rezidenciji veleposlanstva RH, a u kojem je osim reklame njegove tvrtke našao i prilog o nedavnom osnivanju Kluba gospodarstvenika iseljene Hrvatske, kojem je izabran za prvog predsjednika.  


Izme�u mnogih diplomata tu je na slici lijevo i veleposlanik Republike Poljske Jaros�aw Starzyk,
a u sredini korejski diplomat sa suprugom. Snimatelj portala je, na�alost, ovaj puta propustio priliku
upitati brojne diplomate za ime, funkciju i zemlju koju predstavljaju, no sljede�i puta bit �e bolje ...  


...  pa �e sljede�i puta upitati i koordinatoricu Hrvatskih dopunskih škola u Švicarskoj Marinu Pra�etina,
na slici desno, za imena i ostalih u�iteljica Hrvatskih dopunskih škola na slici te postoji li,
pored tako atraktivnih u�iteljica, i neki razred za seniore 


Nakon izvjesnog vremena uzvanici su pozvani da do�u iz vrta i poslu�e se bogatom ponudom
probranih hrvatskih delicija serviranih na velikom stolu u jednoj od prostorija rezidencije...  


... a tome pozivu se, naravno, nije moglo re�i ne!  J


Na okolnim stolovima ponu�en je i bogati izbor svakovrsnih kola�a,
na koji su reportera upozorile dopredsjednica Hrvatskog kulturnog kluba Zlata König
i dvije „kola�arke“ koje su kola�e osobno pripremile, a kojima je reporter
, zauzet u�ivanjem u kola�ima kojima se poslu�io, zaboravio zabilje�iti imena.


Kratko iza toga iz druge prostorije rezidencije za�uo se prelijepi glas sopranistice Ksenije Sanjkovi�,
koja je uz pratnju Ive Ljubi�i� na klaviru i Juraja Slipca na tamburici...


... s nekoliko prekrasnih arija oduševila kako prisutne inozemne diplomate,
na slici u prvom planu s lijeva na desno Benjamin Chomoy Arteaga, generalni konzul Perua sa suprugom,
suprug rumunjske diplomatkinje i veleposlanica Republike Kolumbije Claudia Turbay Quintero...


... tako i veleposlanika RH Jakšu Mulja�i�a, voditelja HKM Bern fra Gojka Zovka ...
 

...  i brojne hrvatske uzvanike, predstavnike hrvatskih udruga u Švicarskoj.


Zainteresiranih slušatelja je tijekom koncertnog intermezza bilo sve više i više...


...  a koncert su s interesom slušali i glavni i odgovorni urednik Radio Jadrana iz Berna Davor Novakovi�,
na slici s majkom...

... i na kraju su sopranistica i njena glazbena pratnja nagra�eni zaslu�enim srda�nim aplauzom svih prisutnih.


Kona�no je fotografu uspjelo u vrtu snimiti obitelj Mulja�i�, suprugu Mirjanu,
k�erku Tessu i veleposlanika RH Jakšu Mulja�i�a...


... a zatim pri ulazu u rezidenciju i konzula RH u Bernu Stanka Lipnjaka sa suprugom Sanjom Lipnjak,
profesoricom njema�kog jezika i povijesti umjetnosti,
koja je posebno cijenjena u Hrvatskom kulturnom klubu Švicarske i uredništvu �asopisa Libra,
za koji je s hrvatskog na njema�ki prevela niz najzahtjevnijih priloga,
a koju smo zbog snimanja ove fotografije zamolili da na trenutak napusti ugodno društvo u kojem se nalazila...  


.... u ugodnom razgovoru s dvije gospo�e iz diplomatskih krugova.
Na slici s lijeva na desno; �lanica grupe GAD (GROUPE ACCUEIL ET DIALOGUE DIPLOMATIC SPOUSES),
udru�enja supruga švicarskih i inozemnih diplomata, gospo�a Henriette Stückelberger, supruga hrvatskog konzula u Bernu, prof. Sanja Lipnjak i supruga Veleposlanika Kne�evine Liechtenstein, gospo�a Gertrud Büchel.


U susjednoj prostoriji, u sredini hrvatska slikarica Marija Jaeger-Mar�i�evi� i njen suprug Bertrand Jaeger, lijevo k�erka Patricija i desno k�erkin suprug, simpati�ni i duhoviti Australac koji se �esto našao pred objektivom fotoaparata.


Naišli smo i na grupu umjetnika; likovni umjetnici Vlado Franjevi� i supruga Rajka Poljak Franjevi�
i glazbeni umjetnici, maestro Ivo Crmari� i supruga Gertrud Crmari� ...  


... a evo i sportaša; predstavnici hrvatskog kluba MNK Croatia 97 Appenzell,
aktualnog prvaka švicarske A-lige u dvoranskom nogometu (Futsal) u društvu s veleposlanikom RH Jakšom Mulja�i�em – na slici lijevo od veleposlanika igra� Croatie Nikolla Gashi,
a desno trener MNK Croatie 97 Dragan Jurki� i kapiten mom�adi Miroslav Agati�... 


... ovdje u istom sastavu, ali „poja�ani“ s potencijalnim sponzorima MNK Croatie 97,
Branimirom Petranovi�em, MAKA Finanz i Markom Matijevi�em, Mat-Finanz.


U prvom planu, lijevo, diplomat iz veleposlanstva Republike Francuske sa �vicarskim kolegama.


Toliko gracioznosti i elegancije rijetko se na�e pred objektivom portalovog reportera;
Mirjana i Tessa Mulja�i� i dr. Vera Tudjina, flankirane u�iteljicama Hrvatskih dopunskih škola
i koordinatoricom HDŠ Marinom Pra�etina.


Uvijek se na�e netko tko smatra da bi i reportera koji snima sve ostale uzvanike trebalo „ovjekovje�iti“ bar na jednoj slici pa je ovaj puta blagajnik Hrvatskog kulturnog kluba Stjepko Habijanovi� snimio i marljivog snimatelja,
glavnog urednika portala i tako je nastala i ova slika:
Glavni urednik portala Zvonimir Mitar s osvojenim Zlatnim cvitom Slobodne Dalmacije, kojim je portal www.arhiva.croatia.ch nagra�en kada je proglašen portalom godine, najboljim i najpopularnijim portalom iseljene Hrvatske.


Mo�da je iz istog razloga i hrvatski umjetnik Vlado Franjevi� došao na ideju snimiti ga svojim fotoaparatom pa ovdje,
na fotografiji Vlade Franjevi�a, vidimo s lijeva na desno:
Rajka Poljak Franjevi�, Mirjana Mulja�i�, Zvonimir Mitar i veleposlanik Jakša Mulja�i�


Polako se po�eo spuštati i mrak i uzvanici su se po�eli razilaziti pa evo i nekoliko zadnjih fotografija; konzul RH u Bernu Stanko Lipnjak i Richard Arthur Rorvig, gospodarstveni i politi�ki savjetnik u veleposlanstvu SAD-a sa suprugom .....


... isti bra�ni par, Richard Arthur Rorvig sa suprugom, ovdje u društvu s veleposlanikom Jakšom Mulja�i�em i
desno Lara Romano, 3. tajnica Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u �enevi ...


... i na kraju mo�emo zaista re�i; bilo je lijepo i ugodno i dovi�enja do sljede�i puta !!!

U prilo�enom fotozapisu pogledajmo i sve preostale slike, koje �e nam uspjeti do�arati atmosferu ugodnog dru�enja u Veleposlanstvu:

Fotozapis - Fotoreport

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)
(Klicken Sie einmal und dann noch einmal auf das Bild - bis zur voller Bildgrösse)

Za portal; Zvonimir Mitar


KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
12 October, 2010
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.