Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Prva turisti�ka prezentacija Republike Hrvatske u Kne�evini Liechtenstein

 

Na prvoj turisti�koj prezentaciji Republike Hrvatske u Kne�evini Liechtenstein jo� su jednom potvr�eni dobri odnosi Hrvatske i Liechtensteina, ali je nagla�eno kako pozitivan zamah na politi�kom polju treba iskoristiti i za unaprje�enje gospodarske i turisti�ke suradnje.

Prvi put od osamostaljenja Republike Hrvatske, u Vaduzu je 5. listopada odr�ana turisti�ka prezentacija za predstavnike medija i turisti�kih agencija s podru�ja Liechtensteina kao i iz susjedne �vicarske i Austrije. Skup je odr�an u organizaciji Hrvatske turisti�ke zajednice (HTZ) i uz potporu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bernu.

Nakon uvodnih pozdravnih govora veleposlanik RH u �vicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein dr. Mladena Andrli�a te g. Rolanda B�chela, direktora "Liechtenstein Tourismus", uslijedila je sredi�nja stru�na prezentacija kojom je g�a Nevenka Fuchs, direktorica Ureda HTZ-a u Z�richu predstavila bogatu turisti�ku ponudu Republike Hrvatske. Istaknuv�i prirodne ljepote i brojne mogu�nosti za odmor, pa tako i tzv. city break turizam, ukazala je i na hrvatsko kulturno bogatstvo te spomeni�ku ba�tinu pod za�titom UNESCO-a.

G�a Fuchs sa zadovoljstvom je potvrdila i stalan rast broja gostiju iz �vicarske i Liechtensteina, �iji se broj dolazaka u posljednjih pet godina udvostru�io, a trend rasta o�ekuje se i ove godine. Kao osobit poticaj navela je i dobru prometna povezanost �vicarske i Liechtensteina s Hrvatskom, �emu pridonosi i novouvedena �arter avionska linija izme�u Altenrheina (St. Gallen) i Zadra.

Na kraju je nazo�nima prikazan promotivni film HTZ-a koji je ove godine na svjetskom filmskom festivalu turisti�kih filmova, odr�anom u sklopu najve�eg svjetskog turisti�kog sajma u Berlinu, osvojio turisti�kog Oskara, odnosno prvu nagradu "The Golden City Gate" kao najbolji svjetski turisti�ki propagandni film.

Detalj sa prezentacije

Gospo�a Nevenka Fuchs, direktorica Ureda HTZ-e u Z�richu i veleposlanik RH u �vicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein dr. Mladen Andrli�KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
10 October, 2006
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.