Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu koristi prigodu izvijestiti Hrvate u �vicarskoj o dogovoru Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske (MVPEI) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i �porta RH te Hrvatske matice iseljenika, da MVPEI RH preuzima cjelokupnu skrb studenata iz svih hrvatskih zajednica (manjinske, iseljeni�ke, studenti iz BiH) koji �e studirati u Hrvatskoj. Navedena skrb, uz dobivanje stipendije i X karte, podrazumijeva i ukupnu organizaciju njihova dolaska na pripreme za upis na sveu�ili�ta, nostrifikaciju dokumenata, eventualne probleme upisa kao i brigu oko smje�taja u studentske domove. Nagla�avamo da upu�ivanje zahtjeva na neku drugu instituciju osim MVPEI RH ne�e vi�e ulaziti u proceduru.

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

UPRAVA ZA HRVATSKE MANJINE, ISELJENI�TVO I USELJENI�TVO

Petri�eva 5, 10 000 Zagreb, tel: 00385 1 489 63 10, fax 00385 1 489 63 37

E-mail: ohmii@mvp.hr

 KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
15 Februar, 2006
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.