Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Prijam povodom Dana dr�avnosti u Generalnom konzulatu RH u Z�richu

Povodom Dana dr�avnosti Republike Hrvatske Generalni konzul RH u Z�richu gospodin Nenad H�lbl pozvao je u ponedjeljak, 25. lipnja 07., uva�ene goste, �vicarce iz javnog �ivota i gospodarstva, kao i Hrvate koji �ive i rade u �vicarskoj na prijam koji se ve� tradicionalno odr�ava u hotelu "Sofitel" u Z�richu.

Pozivu se odazvao veliki broj uzvanika s podru�ja Generalnog konzulata Z�rich, kako �vicaraca tako i Hrvata, predstavnika hrvatskih institucija i turizma, hrvatskih udruga i medija u �vicarskoj te istaknutih osoba iz javnog �ivota, a iz Berna su na prijam stigli veleposlanik RH u �vicarskoj Konfederaciji i u Kne�evini Lichtenstein dr. Mladen Andrli� i gospo�a Tamara Tafra, III. tajnica u veleposlanstvu RH u Bernu. �

Gostima su ponu�ena hrvatska jela i poznate hrvatske delikatese, najkvalitetnija hrvatska vina i osvje�avaju�a pi�a, pa je u ugodnom dru�enju i prijateljskim razgovorima na sve�ani na�in i na podru�ju Generalnog konzulata Z�rich proslavljen 16. ro�endan Republike Hrvatske.

 

       
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
26 Juni, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.