Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 

DRUGI KONGRES HRVATSKIH ZNANSTVENIKA IZ DOMOVINE I INOZEMSTVA
HRVATSKA 2010. - DRU�TVO UTEMELJENO NA ZNANJU

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i �porta organizira Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva koji �e se odr�ati u Splitu od 7. do 10. svibnja 2007.
Drugi kongres nastavak je nastojanja u povezivanju i umre�avanju hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva zapo�etih na Prvome kongresu odr�anom od 15. do 19. studenoga 2004. u Zagrebu i Vukovaru, te njihovom u�inkovitijem uklju�ivanju u izgradnju Hrvatske kao dru�tva utemeljena na znanju. Zada�a je Kongresa postavljanje osnova za ugradnju znanja i istra�ivanja u sustavni okvir znanstvenoga, gospodarskog, kulturnog i politi�kog razvoja Hrvatske.
Cilj je Kongresa izrada temeljnih smjernica, uputa i konkretnih akcijskih planova razvoja Hrvatske, kao dru�tva utemeljenoga na znanju, za razdoblje do 2010. godine.
U radu Drugoga kongresa posebice �e biti otvorena prigoda mladim znanstvenicima da ravnopravno sudjeluju u plenarnim i sekcijskim izlaganjima i raspravama te dadu nove poticaje i prinose razvoju znanosti.
Sve potrebne informacije o radu Kongresa te prijavni obrazac mogu se na�i na internet stranici http://www.kongres-znanstvenika.hr.

 

 

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
25 Januar, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.