Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Izdata bro�ura �e�nja za domovinom

 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji obavje�tava gra�ane Republike Hrvatske, koji �ive i rade u �vicarskoj, da je Savezna uprava za strance (Eidgen�ssische Ausl�nderkommission) u suradnji s Pro Senectute �vicarska i Migros-Kulturprozent zavr�ila projekt pod nazivom Starost i migracija te izdala bro�ure �e�nja za domovinom, Priprema i Odlazak u mirovinu. Bro�ure opisuju pravni polo�aj useljenika (migranta) nakon stupanja na snagu bilateralnih ugovora s EU, a namijenjene su, osim Hrvatima, i drugim useljenicima koji �ive i rade u �vicarskoj te tiskane, osim na hrvatskom, na njema�kom, francuskom, talijanskom, �panjolskom, portugalskom, srpskom, albanskom i turskom jeziku.

Bro�ura Priprema sadr�i dodatak, sa�injen u suradnji Savezne uprave za strance s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji s podacima o zdravstvenom i mirovinskom sustavu u Republici Hrvatskoj, kao i na�inu reguliranja prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja za Hrvate, koji nakon povratka iz �vicarske imaju prebivali�te ili stalno nastanjenje u Republici Hrvatskoj ili u njoj privremeno borave.
Bro�ure su Hrvatima besplatno dostupne u uredovno radno vrijeme u Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji, Bern, Thunstrasse 45, kao i u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Z�richu, Bellerivestrasse 5.


Lj. NovoselKONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
17 Mai, 2005
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.