Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

16. me�unarodna izlo�ba "Europ'art" -predstavljena i Hrvatska

U �enevi, 2. svibnja o.g., ministar obrazovanja �vicarske Konfederacije g. Pascal Couchepin otvorio je 16. me�unarodnu izlo�bu "Europ'art" kao i 21. Me�unarodni sajam knjiga. U sklopu "Europ'art" odr�ava se i 10. izdanje izlo�be "Odakle dolazi�?" na kojoj su ove godine bili predstavljeni umjetnici i umjetni�ka djela iz 12 zemalja. Kako se posljednjih godina ve� tradicionalno na ovoj izlo�bi predstavljaju i djela moderne hrvatske likovne umjetnosti, tako je i ove godine Republiku Hrvatsku predstavljala slikarica Izabela �imunovi� sa slikom "3331" iz ciklusa "3331+1 Slike s po�etka stolje�a". Nakon vrlo uspje�ne izlo�be koja je u velja�i bila otvorena u Sofiji, g�a �imunovi� je izrazila zadovoljstvo mogu�no��u predstavljanja Republike Hrvatske i na izlo�bi u �enevi kao i predstoje�im kontaktima sa �vicarskim i me�unarodnim galeristima. U razgovoru s umjetnicom saznali smo da je u planu izlaganje izlo�be i u ostalim europskim zemljama.Izabela �imunovi� i dr. Mladen Andrli�, veleposlanik RH u �vicarskoj


Izlo�ena slika Izabele �imunovi�

T.T.

 

 

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
7 Mai, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.