Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji ima �ast i zadovoljstvo svim gra�anima Republike Hrvatske - Hrvaticama i Hrvatima koji �ive i rade u �vicarskoj i Lihten�tajnu, �estitati 15. obljetnicu me�unarodnoga priznanja Republike Hrvatske.


Prije petnaest godina -15. sije�nja 1992., u jeku agresije na Hrvatsku u kojoj je gotovo tre�ina njezina teritorija bila pod okupacijom jugoslavenske vojske i srpskih paravojnih postrojbi, Republiku Hrvatsku me�unarodno je priznalo dvanaest dr�ava �lanica tada�nje Europske zajednice. Istoga dana Republiku Hrvatsku priznala je i �vicarska Konfederacija, a 16. sije�nja i Kne�evina Lihten�tajn.
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji koristi i ovu prigodu zahvaliti svim Hrvaticama i Hrvatima koji �ive i rade u �vicarskoj i Lihten�tajnu na nesebi�noj potpori i intenzivnom sudjelovanju u stvaranju slobodne, neovisne i suverene hrvatske dr�ave, kao i na aktivnostima promicanja hrvatskih interesa u �vicarskoj i Lihten�tajnu, napose pri informiranju glede istine o Hrvatskoj, �to je zasigurno pridonijelo i me�unarodnom priznanju Republike Hrvatske, kao i daljnjem neprekinutom ja�anju njezina ugleda i u �vicarskoj i Lihten�tajnu.

 

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
15 Januar, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.