Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Prijam povodom Dana dr�avnosti i opro�tajni domjenak veleposlanika RH u Bernu

 

Povodom Dana dr�avnosti Republike Hrvatske veleposlanik dr. Mladen Andrli� i supruga pozvali su u petak, 22. lipnja 07., strane diplomate, �vicarce iz dr�avnih tijela i iz javnog �ivota i gospodarstva, kao i Hrvate koji �ive i rade u �vicarskoj na prijam, koji je ove godine ujedno bio i opro�tajni domjenak veleposlanika dr. Andrli�a.

Mo�da je upravo opro�taj od veleposlanika dr. Andrli�a, koji je u �vicarskoj pet godina predstavljao Hrvatsku, bio razlogom da se na domjenku u prostorijama i u vrtu Veleposlanstva RH u Muriju okupio veliki broj uzvanika, me�u kojima vi�e veleposlanika i otpravnika poslova, na�elnik glavnog sto�era �vicarske vojske Christophe Keckeis, vojni ata�e RH iz Be�a birgadir Tomislav Gali�, Generalni konzul RH iz Z�richa Nenad H�lbl i predstavnici Hrvatskih katoli�kih misija, Hrvatskih dopunskih �kola i hrvatskih udruga i medija u �vicarskoj.

Gostima su ponu�ena hrvatska jela i pi�a i veliki izbor doma�ih kola�a, a djevojke u narodnim no�njama dijelile su licitarska srca i lavandu te turisti�ke prospekte o Hrvatskoj, o njezinim prirodnim ljepotama i atraktivnim turisti�kim ponudama. Po lijepom, sun�anom vremenu mnogi su se najugodnije osje�ali u vrtu rezidencije, no u jednom momentu svi su pohrlili u veliku dvoranu, gdje je zapo�eo opro�taj s veleposlanikom i njegovom suprugom.

U ime Chorusa Croaticusa Frane Vugdelija je veleposlaniku darovao sliku slikara �eljka �ubri�a, �lana Chorusa Croaticusa, a klapa Chorus Croaticus mu je za opro�taj otpjevala i nekoliko lijepih pjesama. I Hrvatski kulturni klub Baden se od veleposlanika i njegove supruge oprostio daruju�i im sliku slikarice �eljke Bratolji� Melkay, �lanice udruge hrvatskih likovnih umjetnika �vicarske "Kravata", koju je u ime HKK predala dopredsjednica kluba Kristina Ivanovi�. I Frane Vugdelija i Kristina Ivanovi� oprostili su se s veleposlanikom u ime svih hrvatskih udruga isti�u�i njegovu dobru suradnju s udrugama i podr�ku koju je udrugama za vrijeme svoga mandata pru�ao.

Na kraju se i veleposlanik dr. Andrli� zahvalio na hrvatskom i engleskom jeziku svima koji su do�li i posebno hrvatskim udrugama u �vicarskoj na njihovom neumornom i dobrom radu i na promid�bi koju udruge svojim radom �ine za Hrvatsku, zahvalio se na darovima i ukratko se osvrnuo na dobru suradnju s udrugama, �to mu je vrijeme provedeno u �vicarskoj u�inilo lijepim i ugodnim.

Govor veleposlanika, kao i predhodnih govornika, i zaista lijepo pjevanje Chorusa Croaticusa nagra�eni su velikim aplauzom, a zatim je domjenak nastavljen u ugodnom dru�enju i prijateljskim razgovorima.

 

   
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
23 Juni, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.