Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Proslava Dana dr�avnosti Republike Hrvatske u Muriju kraj Berna

 

U rezidenciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Muriju pored Berna je u petak, 24. lipnja 2005. odr�an sve�ani prijam povodom Dana dr�avnosti, nakon �to je prethodna dva dana prire�en u Z�richu i �enevi. Prijemu, �iji je doma�in bio veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj dr. Mladen Andrli�, sa suprugom, nazo�io je, uz dvadesetak veleposlanika i ve�i broj diplomata, i velik broj Hrvata te �vicaraca, predstavnika dr�avnih i kantonalnih vlasti te osoba iz kulturnog, poslovnog i javnog �ivota. Po prvi put je prijemu nazo�io na�elnik glavnog sto�era �vicarske vojske g. Christophe Keckeis, a me�u uzvanicima su bili i veleposlanik Republike Hrvatske pri UN-u u �enevi, g. Gordan Markoti� i generalni konzul Republike Hrvatske u Z�rich, g. Nenad H�lbl te fra Gojko Zovko, voditelj HKM Bern.

Uz velik izbor hrane, u �ijoj su pripremi sudjelovale i �lanice Hrvatske zajednice �ena pri HKM Bern, gostima su bila nu�ena i hrvatska vina. Dobroj atmosferi na prijemu pridonijela je i po�iljka turisti�kih prospekata te lavande i licitarskih srca Hrvatska turisti�ka zajednica, koje su gosti za uspomenu mogli ponijeti. Lijepo vrijeme i ugodna atmosfera bila je razlogom dru�enju Hrvata i nakon protokolom predvi�enog vremena.

Fotozapis sa proslave 1

Fotozapis sa proslave 2

Fotozapis sa proslave 3

Tekst Lj. Novosel

Fotografije Miro GrabovacKONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
27 Juni, 2005
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.