Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji
i
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Z�richu

Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva u Muriju kraj Berna

Veleposlanik Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein gospodin Jakša Mulja�i� sa suprugom Mirjanom Mulja�i� i Konzul-gerant Republike Hrvatske u Zürichu gospo�a Sanja Javor pozvali su u petak, 4. prosinca 2009., uva�ene goste na Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva RH u Muriju kraj Berna.


Veleposlanik RH Jakša Mulja�i� i supruga Mirjana Mulja�i�, Konzul RH u Bernu Stanko Lipnjak i supruga Sanja Lipnjak, Konzul-gerant RH u Zürichu Sanja Javor i III. tajnica Veleposlanstva RH Tamara Tafra do�ekali su i pozdravili uzvanike (S lijeva:na desno)

Pozivu se odazvao veliki broj uzvanika, pa su gospodin Veleposlanik sa suprugom, gospo�a Konzul-gerant RH iz Züricha, gospodin Konzul RH iz Berna i osoblje Veleposlanstva u Bernu i Generalnog konzulata iz Züricha u prostorijama rezidencije Veleposlanstva ugostili niz Hrvatica i Hrvata, predsjednik(c)a i predstavnik(c)a hrvatskih udruga i medija u Švicarskoj, hrvatskih institucija i turizma te niz istaknutih osoba iz javnog �ivota.

Nakon što su se uzvanici okupili, gospodin Veleposlanik se prisutnima obratio s nekoliko rije�i dobrodošlice i pritom se osvrnuo na uspješnu godinu 2009. koja se bli�i kraju, osvrnuo se na trenutno vrlo dobre odnose sa Švicarskom, zemljom doma�inom mnogim Hrvaticama i Hrvatima te naglasio, da �e se ti odnosi još više poboljšati kada Hrvatska postane �lanicom Europske unije, jer �e tada Hrvatice i Hrvati u�ivati sve pogodnosti koje u Švicarskoj u�ivaju gra�ani EU, kako pri zapošljavanju u Švicarskoj, tako i na drugim podru�jima koja se otvaraju Šengenskim ugovorom.

Švicarska sve više otkriva Hrvatsku kao va�nu i vrlo interesantnu turisti�ku destinaciju, a film o Hrvatskoj koji je nedavno prikazan na švicarskoj televiziji sigurno �e privu�i još više gra�ana Švicarske u našu zemlju. Posebno se zahvalio gospo�i Nevenki Fuchs iz Turisti�ke zajednice koja je i aktivno sudjelovala u realizaciji toga filma, prate�i švicarsku filmsku ekipu prilikom snimanja filma u Hrvatskoj.

Gospodin Veleposlanik je naglasio i va�nost izlaska na predstoje�e predsjedni�ke izbore za izbor tre�eg po redu Predsjednika Republike Hrvatske, što bi trebalo biti ne samo mogu�nost i du�nost, nego i �ast za sve Hrvatice i Hrvate.

Na kraju je gospodin Veleposlanik zahvalio svima da su se odazvali pozivu na Bo�i�ni domjenak i svima za�elio sretan Bo�i� i sretnu i uspješnu Novu godinu 2010. te pozvao prisutne na ugodno dru�enje uz ponu�eno pi�e i hrvatske delicije.

Saslušavši govor gospodina Veleposlanika i preporuke u vezi s izlaskom na izbore, prisutni su toplim aplauzom zahvalili na njegovim rije�ima i odazvali se pozivu na ugodno dru�enje. Uz bogat izbor ponu�enih hrvatskih delicija i kola�a, u prijateljskim razgovorima, vrijeme je brzo prolazilo i jedna ugodna ve�er u gostima Veleposlanstvu RH u društvu s diplomatskim predstavnicima Hrvatske u prijateljskom ozra�ju privedena je kraju.

Neka nam prilo�eni fotozapis do�ara atmosferu ugodnog dru�enja na Bo�i�nom domjenku:

Fotozapis

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Tekst i fotografije: Zvonimir Mitar


KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
6 December, 2009
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.