Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Domjenak povodom proslave Dana dr�avnosti

I ove godine je u vrtu rezidencije Republike Hrvatske u Muriju u petak, 23. lipnja za strane diplomate, �vicarce iz dr�avnih tijela i javnog �ivota te gospodarstva, kao i za Hrvate, koji �ive i rade u �vicarskoj prire�en domjenak povodom 15. obljetnice Dana dr�avnosti. Doma�in je bio veleposlanik dr. Mladen Andrli� s obitelji, a u vrtu se okupio velik broj uzvanika, me�u kojima vi�e veleposlanika i otpravnika poslova te apostolski nuncij Canalini, kao i na�elnik glavnog sto�er �vicarske vojske. Me�u Hrvatima su bili predstavnici hrvatskih udruga, hrvatske dopunske �kole, crkvenih vlasti, kao i generalni konzul Nenad H�lbl.

Ve� tradicionalno gostima su nu�ena hrvatska jela i pi�a, dijeljena licitarska srca i lavanda te turisti�ki prospekti o Hrvatskoj i njezinim ljepotama. Ovaj put su to simpati�no �inila veleposlanikova djeca Dora i Domagoj, ali i Andrea Stanek u �ivopisnoj slavonskoj no�nji. I ove godine je doma�ine poslu�ilo lijepo vrijeme, no ipak je prijem, zbog utakmice �vicarske vrste, koja je kasno nave�er bila na programu svjetskog prvenstva u nogometu, zavr�io ne�to ranije no pro�lih godina.


Veleposlanik dr. Andrli� s obitelji

Djeca veleposlanika, Dora i Domagoj u dru�tvu sa koordinatoricom HD� Marijanom �orluka,


Veleposlanica BiH i supruga slovenskog veleposlanika;


Diplomati Meksika, JAR i Indije


Privremeni otpravnik poslova Slova�keStanislava Ra�i� i Zvonko Ljuti�


Ana Stevanja-Macan, Jure An�eli� i Stanislava Ra�i�


Milan Mi�kovi�, Christian i Ru�a Studer, Nikola Ivankovi�


Davor Sustar, Nevenka Fuchs i �eljko Matkovi�


Silvia Mikulandra-Tadi�, vel. Dr.Mladen Andrli�, supru�nici Ru�a i Chirstian Studer

Ostale fotografijeKONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch


Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
29 Juni, 2006
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.