Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 

U povodu smrti biv�eg premijera i saborskog zastupnika g. Ivice Ra�ana, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u �vicarskoj otvorena je Knjiga �alosti

U nedjelju, 29. travnja 2007. godine, nakon kratke i te�ke bolesti preminuo je gospodin Ivica Ra�an (1944.), biv�i predsjednik Vlade Republike Hrvatske i saborski zastupnik. Tijekom svojeg dugogodi�njeg politi�kog djelovanja utjecao je na promjene, ja�anje me�unarodnog polo�aja i europsko usmjeravanje Hrvatske. Kao politi�ar, bio je svjedokom i sudionikom svih va�nijih politi�kih zbivanja u Hrvatskoj posljednjih desetlje�a.

U povodu smrti biv�eg premijera i saborskog zastupnika g. Ivice Ra�ana, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji, Thunstrasse 45, Bern otvorena je Knjiga �alosti u srijedu 2. svibnja i �etvrtak 3. svibnja od 10 do 12 i od 14 do 16 sati.

Knjiga �alosti bit �e tako�er otvorena i u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Z�richu, Bellerivestrasse 5, u srijedu 2. svibnja i �etvrtak 3. svibnja od 10 do 12 i od 14 do 16 sati.


 

 

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
2 Mai, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.