Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Izlo�ba pa�ke �ipke u Muzeju Appenzell

U Muzeju Appenzell (Museum Appenzell, Hauptgasse 4, 9050 Appenzell, karta grada), odr�ava se od 30. lipnja do 15. kolovoza 2005. izlo�ba pa�ke �ipke. Zajedno s Muzejom Appenzel izlo�bu je priredio Etnografski muzej Zagreb u suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u �vicarskoj te uz pomo� Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Izlo�ba se mo�e razgledati dnevno od 10.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00 sati.

Izlo�ba �e biti sve�ano otvorena u srijedu, 29. lipnja 2005. godine, s po�etkom u 19.00 sati. O�ekuje se da �e izlo�bu otvoriti visoki predstavnici kantona i grada Appenzella, ravnatelji muzeja u Appenzellu i Zagrebu, kao i veleposlanik RH u �vicarskoj dr. Mladen Andrli�. U programu otvaranja sudjeluju: "Chorus Croaticus" iz Berna i Hrvatsko glazbeno dru�tvo "�eva" iz St. Gallena.

Nakon �to je bila izlo�ena u nekoliko gradova u svijetu, me�u kojima pro�le godine u kraljevskom renesansnom dvorcu �couen nedaleko Pariza, a po�etkom ove i na Svjetskoj izlo�bi �ipke u gradu Noverdate u Italiji, ovu vrijednu izlo�bu imati �e prigodu vidjeti �vicarci, ali i Hrvati, koji �ive i rade u �vicarskoj.

�uvena pa�ka �ipka, biser sredozemnog tekstilnog rukotvorstva, nastala je u drevnoj Mikeni i u anti�ko doba trgova�kim putovima do�la do otoka Paga, gdje se zadr�ala sve do danas. O dugoj tradiciji pa�ke �ipke govori i podatak da je prvi puta slu�beno izlo�bom predstavljena 1880. godine, a bila je izlo�ena i na Svjetskoj izlo�bi 1939. godine u New Yorku. Carica Marija Terezija je na be�kom dvoru dr�ala pa�ku �ipkaricu, koja je �ivala �ipku za potrebe dvora. �ipka je �ivana iglom, a svojom se kvalitetom ravnopravno nosi s �ipkarskim proizvodima zemalja istoga kulturnoga kruga, istovremeno se razlikuju�i od njih svojom originalno��u i osobito��u. Plod je duge tradicije stvaranja vrijednih ruku �ena s otoka Paga, kojom su se ukra�avale narodne no�enje, dijelovi namje�taja, ili zidovi, na koje se jo� i danas vje�a kao slika.

Pa�ka �ipka je autohtoni hrvatski suvenir i uvr�tena je me�u proizvode koji nose naslov "izvorno hrvatsko".

Lj. Novosel

Museum Appenzell, Hauptgasse 4, 9050 Appenzell, karta grada.
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
1 Juli, 2005
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.