Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Sve�ani prijam u rezidenciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Muriju kraj Berna

s lijeva veleposlanik RH u �vicarskoj i Kne�evini Liechtenstein, gospodin Jak�a Mulja�i�, k�er Tessa i supruga Mirjana

Veleposlanik Republike Hrvatske u �vicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein gospodin Jak�a Mulja�i� i supruga mu, gospo�a Mirjana Mulja�i�, pozvali su �elnike hrvatskih udruga, kulturnih i sportskih dru�tava i klubova, Hrvatskih katoli�kih misija, �kolskih ustanova i hrvatskih medija u �vicarskoj na Bo�i�ni domjenak u Rezidenciji VRH u Muriju kraj Berna.

Pozivu se sino�, u srijedu 19. prosinca, odazvao veliki broj Hrvatica i Hrvata �vicarske, koje su na ulazu do�ekali i pozdravili gospodin Veleposlanik sa suprugom i k�erkom i svi slu�benici Veleposlanstva te voditelj konzulatnog odjela u Bernu gospodin Stanko Lipnjak, Generalni konzul RH u Z�richu gospodin Nenad H�lbl i brigadir HV gospodin Tomislav Gali�, vojni izaslanik Republike Hrvatske za Austriju, �vicarsku i Slova�ku sa sjedi�tem u Be�u.

Nazo�nima se gospodin Veleposlanik obratio slijede�im rije�ima dobrodo�lice:

Dame i gospodo, dragi hrvatski prijatelji, neobi�no mi je zadovoljstvo ugostiti Vas ovdje u hrvatskom domu, u ovom dijelu hrvatske zemlje u �vicarskoj, koji je i dio va�ih zasluga, postoji ovdje plo�a s upisima donatora. Lijepo je biti hrvatski veleposlanik u �vicarskoj, divno vas je vidjeti ovdje u ovo predbo�i�no doba, u ovoj adventskoj ve�eri, i �neobi�no mi je zadovoljstvo da ste se u tako velikom broju odazvali .

Ja sam ovdje nepuna tri mjeseca, imam prekrasne utiske, ne samo o zemlji prijateljici Hrvatske, vrlo lijepoj, nego moji utisci odavde su najljep�i kada vidim jedno hrvatsko zajedni�tvo, kada vidim da se njeguje tradicija, da ste okupljeni u dru�tvima, kulturnim, sportskim, u hrvatskim katoli�kim misijama... Neobi�no sam sretan kada vidim da na� stari hrvatski kulturni narod na ovaj na�in najbolje kao veleposlanik zastupa Hrvatsku ovdje. Vi dakle, jer ja sam veleposlanik u svom mandatu, do�i �e i novi, bili su i drugi, ali vi ste pravi hrvatski veleposlanici u �vicarskoj.

Toliko mi je drago da vas mogu jo� jedanput pozdraviti, da vam mogu zahvaliti na va�em trudu i unutar dru�tava, unutar katoli�kih misija i unutar svih zajednica, ali i pojedina�no, za svakog od vas koji je pridonio da na ovaj na�in hrvatska kao dr�ava i Hrvati i �vicarci hrvatskoga potrijetla pronose jedan duh kulture i zajedni�tva ovdje u �vicarskoj.

Svi �vicarski diplomati, posebno kolege iz ministarstva vanjskih poslova, odu�evljeno govore o Hrvatskoj, o hrvatskoj zajednici ovdje u �vicarskoj, koja je odli�no integrirana, koja je dio jednog kulturnog europskog naroda. Ponovno vam zahvaljujem na svemu.
A sada u ovoj adventskoj ve�eri, u ovo predbo�i�no vrijeme, �elio bih da se ugodno svi ovdje zabavimo, u ugodnom razgovoru uz �a�icu vina i sve ostalo �to smo za vas pripremili.

�elim vam sretan Bo�i� i uspje�nu novu 2008. godinu! Hvala!

Za ovaj lijepi pozdravni govor dobrodo�lice gospodina Veleposlanika nazo�ni su se zahvalili� toplim aplauzom i uz �a�icu vina ili mineralne i uz ponu�eni bogati ap�ro nastavili ugodnim dru�enjem, me�usobnim upoznavanjem i razgovorima o doga�ajima bogatoj protekloj godini i o planovima za dolaze�u godinu. Bila je to jo� jedna prilika za ugodno dru�enje, a gospodinu Veleposlaniku i za upoznavanje mnogih Hrvatica i Hrvata u �vicarskoj, koji svojim djelovanjem kroz hrvatske udruge i klubove na najbolji mogu�i na�in �vicarcima predstavljaju svoju domovinu i hrvatsku kulturu.

Pogledajmo fotozapis Bo�i�nog domjenka:

 

 
KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
20 Dezember, 2007
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.