Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Povodom po�etka nove �kolske godine i samim tim po�etka odr�avanja nastave hrvatskog jezika i kulture iz Veleposlanstva RH u Bernu nam je dostavljeno pismo veleposlanika RH mr. sc. Jak�e Mulja�i�a, upu�eno roditeljima �kolske djece sa zamolbom za objavu na portal. Pismo rado objavljujemo:

POZIV RODITELJIMA �KOLSKE DJECE
ZA UPIS U HRVATSKU NASTAVU U �VICARSKOJ

U Bernu, 12. rujna 2011.

Dragi roditelji,

vjerujem da ste upoznati s mogu�noš�u vaše školske djece da uz redovnu nastavu poha�aju i Hrvatsku nastavu u Švicarskoj. U njoj se uz u�enje hrvatskog jezika imaju prigodu dodatno upoznati  s hrvatskom povijesti, kulturom, obi�ajima, ljudima i prirodnim ljepotama.

Uz podršku naših švicarskih doma�ina, Republika Hrvatska i u ova ekonomski zahtjevna vremena izdvaja sredstva da bi se pod vodstvom profesionalnih u�itelja razredne nastave iz Hrvatske, organizirala nastava na podru�ju gotovo cijele Švicarske.

Svjestan �injenice da ritam modernog �ivota, vaša zaposlenja i redovna nastava vaše djece ostavljaju malo  vremena za druge aktivnosti, pozivam vas ovim putem da prepoznate vrijednosti koje vaša djeca mogu dobiti poha�anjem Hrvatske nastave u Švicarskoj.

Na taj na�in,  dijete �e pove�ati  sposobnost komunikacije na materinjem jeziku u razumijevanju, govoru, �itanju i pisanju. To �e ga dodatno povezati s vama, ali i  produbiti njegove veze sa zemljom vašeg podrijetla, jer �e tako�er u�iti o hrvatskoj povijesti i kulturi. Obogatiti �e krug svojih prijatelja upoznavanjem svojih vršnjaka s kojima dijeli zajedni�ko podrijetlo.

Spoznaja bogatog naslije�a koje baštini današnja generacija hrvatskih ljudi, djetetu �e pomo�i u boljem uklju�ivanju u �ivot zemlje u kojoj �ivi, ali isto tako �e mu u budu�nosti olakšati odluku o eventualnom daljnjem školovanju, preseljenju ili poslovnoj djelatnosti  u Hrvatskoj.

Brojni su primjeri iz prakse Veleposlanstva gdje se djeca srednjoškolske dobi, ali i starija, raspituju o te�ajevima hrvatskog jezika i mogu�nosti studija u Hrvatskoj, svaljuju�i krivicu o nedovoljnom poznavanju hrvatskog jezika na svoje roditelje.

Stoga vas pozivam još jednom da vašem djetetu putem Hrvatske nastave u Švicarskoj  omogu�ite odrastanje u kojem se uz integraciju u švicarsko društvo ne gubi svijest o vlastitom podrijetlu. Na kraju bih se na tu temu podsjetio pjesme jednostavnog naziva „Hrvatska“ velikog hrvatskog pjesnika Drage Ivaniševi�a:

Ni brda nisu,
ni doline, ni rijeke, ni more,
ni oblaci nisu,
ni kiša, ni snijeg nije
moja Hrvatska…
Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda,
Hrvatska je rije� koju nau�ih od majke
i ono u rije�i mnogo dublje od rije�i;
i ono dublje s Hrvatskom me ve�e,
s Hrvatskom Hrvata,
s patnjama njenim,
sa smijehom i nadom,
s ljudima me ve�e,
te ja kao Hrvat brat sam sviju ljudi.
I kud god idem, sa mnom je
Hrvatska!

S poštovanjem,

mr. sc. Jakša Mulja�i�
veleposlanik Republike Hrvatske
u Švicarskoj Konfederaciji

*****

U vezi s tim pogledajte na portalu objavljeni prilog Hrvatska nastava u Švicarskoj i u prilogu kliknite na poveznicu Popis škola po kantonima, a sve o Hrvatskoj nastavi na�i �ete na web-stranici Hrvatske nastave http://www.hds-ch.com.

Usput prila�emo i Prijavni obrazac za upis djece u Hrvatsku nastavu, koji popunjen treba poslati na u obrascu navedenu adresu, a dodatne informacije mogu se dobiti i od u�iteljica i od nove koordinatorice Hrvatske nastave u Švicarskoj Gordane Kešina, tel: 044 212 65 44, e-mail: hds-ch@bluewin.ch

 

 

 

 


KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
16 September, 2011
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.