Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji
i
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Zürichu

Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva

Veleposlanik Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i Kne�evini Liechtenstein gospodin Jakša Mulja�i� sa suprugom Mirjanom Mulja�i� i Generalni konzul Republike Hrvatske u Zürichu gospodin Hrvoje Cvitanovi� pozvali su u petak, 16. prosinca 2011., uva�ene goste na Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva RH u Muriju kraj Berna.


S lijeva: Veleposlanik RH Jakša Mulja�i�, generalni konzul RH u Zürichu Hrvoje Cvitanovi�, veleposlanikova k�i Tessa i supruga Mirjana Mulja�i�, ministar savjetnik u Bernu mr.sc. Davor Pomykalo i supruga Vlasta Pomykalo i tre�i tajnik veleposlanstva u Bernu Vicko Dobroševi� do�ekali su i pozdravili uzvanike

Pozivu se zbog olujnog nevremena koje je sa sobom u Švicarsku i u kanton Bern donio orkan  "Joachim" ovaj puta nije odazvao toliki broj uzvanika kao prošlih godina, ali ipak su gospodin Veleposlanik sa suprugom, gospodin Generalni konzul RH iz Züricha i osoblje Veleposlanstva u Bernu u prostorijama rezidencije Veleposlanstva ugostili niz Hrvatica i Hrvata, predstavnik(c)a hrvatskih udruga, medija i hrvatskih institucija u Švicarskoj te istaknutih osoba iz javnog �ivota i švicarskih prijatelja.

Nakon što su se uzvanici okupili, prisutnima se s nekoliko rije�i dobrodošlice i s osvrtom na vrlo uspješnu 2011. godinu, posebno na odli�ne odnose Republike Hrvatske sa Švicarskom kako na gospodarskom, tako osobito i na politi�kom podru�ju obratio prvo gospodin Veleposlanik, a zatim i gospodin Generalni konzul, koji je u svom osvrtu s te�ištem na gospodarske odnose dviju zemalja naglasio i što treba u�initi sljede�e godine, da bi se ti odnosi još više poboljšali. No poslušajmo audio zapis s rije�ima gospodina Veleposlanika i gospodina Generalnog konzula:

Audio zapis

Na kraju su i gospodin Veleposlanik i gospodin Generalni konzul svima za�eljeli sretan i blagoslovljen Bo�i� i sretnu i uspješnu Novu godinu 2012. te pozvali prisutne na ugodno dru�enje uz ponu�eno pi�e i hrvatske delicije, a prisutni su toplim aplauzom zahvalili na njihovim rije�ima i odazvali se tome pozivu.

Uzvanicima su ve� tradicionalno ponu�ene poznate hrvatske delikatese (kako javlja jedan sudionik domjenka: "na srebrnim pladnjevima na kojima su stajale hrpe najboljeg kulena na svijetu, pršuta, sireva, itd... itd... itd..."), kvalitetna hrvatska vina i osvje�avaju�a pi�a pa je u ugodnom dru�enju u neusiljenom ozra�ju i prijateljskim razgovorima, na sve�ani na�in proveden ovaj predbo�i�ni domjenak.

 

Neka nam prilo�eni fotozapis do�ara atmosferu ugodnog dru�enja na Bo�i�nom domjenku:

Fotozapis
Fotografije i tonski zapis: Miro Grabovac
Prema podacima prisutnih, tekst i priprema priloga: Zvonimir Mitar

 

KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
23 October, 2011
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.