Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

Poštovani,

dr�avni referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji odr�ati �e se:,

u nedjelju 22. sije�nja 2012. godine  od 07,00 h do 19,00 h

Glasovanje hrvatskih dr�avljana koji borave na konzularnom podru�ju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bernu odr�ati �e se na slijede�im lokacijama:

I.  Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu, Thunstrasse 45; 3005 Bern za bira�e iz kantona Bern (BE), Basel – Stadt (BS), Basel –Land (BL), Fribourg (FR), Jura (JU), Neuchatel (NE), Solothurn (SO), Ticino (TI), kao i cijela Kne�evina Liechtenstein

II.  Stalna misija Republike Hrvatske �eneva, 1202 GENEVA, 25, Route de Ferney,za bira�e iz kantona �eneva (GE), Valis (VS) i Vaud (VD)  

Bira�i su du�ni na biralište ponijeti valjanu identifikacijsku ispravu, u prvom redu hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu.

Naglašavamo tako�er da su svi bira�i koji namjeravaju glasovati u Švicarskoj, a u hrvatskim ispravama im kao adresa prebivališta nije navedena Švicarska (npr. imaju adresu u Hrvatskoj), du�ni se prethodno registrirati i to najkasnije do subote, 7. sije�nja 2012. Bira�i koji ne izvrše prethodnu registraciju, a bili su du�ni to izvršiti, ne�e mo�i ostvariti svoje bira�ko pravo u Švicarskoj, ve� samo prema mjestu upisa u bira�ki popis.

S tim u svezi, u prilogu se dostavlja Objava o prethodnoj registraciji bira�a za glasovanje na referendumu, kao i pripadaju�i obrazac zahtjeva koji se popunjen mo�e dostaviti Veleposlanstvu postom, faxom ili e-mailom.

Molimo Vas da u svom djelokrugu i okvirima svojih mogu�nosti o prethodnoj registraciji upoznate hrvatske dr�avljane koji �ive u Švicarskoj i na taj na�in pomognete Veleposlanstvu u informiranju naših ljudi o postupku koji prethodi samom izlasku na referendum.   

Tako�er,  molimo da posebno imate u vidu kako prethodne registracije izvršene na netom završenim izborima za Hrvatski sabor ne vrijede i za referendum, ve� je potrebno ponovno se registrirati (oni koji to moraju).

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem telefona: 031 352 5080, radnim danom od 14 do 17 sati, te e-maila: vrhbern@mvpei.hr

Unaprijed zahvalni, srda�no vas pozdravljamo i �elimo sve najbolje u Novoj godini.

S poštovanjem,

Vicko Dobroševi�
II. tajnik- voditelj konzularnih poslova
Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bernu

*****

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu, na temelju �lanka 17. stavak 2. Zakona o popisima bira�a (Narodne novine 19/07) ponovno daje

OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRA�A

Pozivaju se na prethodnu registraciju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bernu radi glasovanja na referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji slijede�e kategorije bira�a:

  • Bira�i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu
  • Bira�i koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a od odr�avanja posljednjih izbora su promijenili prebivalište u inozemstvu (npr. iz Bosne i Hercegovine ili SR Njema�ke su doselili u Švicarsku)
  • Bira�i koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a unutar Švicarske su promijenili kantonalnu nadle�nost hrvatskih diplomatsko- konzularnih predstavništava (npr. iz Zuricha preselili u Basel)
  • Bira�i koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis bira�a

            Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bernu �e primati zahtjeve (pismeno, usmeno ili telefonom) hrvatskih dr�avljana iz kantona: Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Jura, Neuchatel, Solothurn, Ticino, Valais, Vaud, �eneva, kao i Kne�evine Lihtenštajn.

            Zahtjevi se zaprimaju najkasnije do subote, 7. sije�nja 2012. godine. U istom roku bira�i mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju.

            Bira�i bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji �e se na dan odr�avanja referenduma zate�i u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadle�nom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis bira�a prema mjestu njihovog boravka u RH.

Pregled popisa bira�a s prebivalištem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave: www.uprava.hr, a za bira�e bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i s prebivalištem u Gradu Zagrebu u Središnjoj evidenciji popisa bira�a i bira�a upisanih u popis bira�a Grada Zagreba putem www.zagreb.hr.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem telefona: 031 352 5080 radnim danom od 14 do 17 sati, te e-maila: vrhbern@mvpei.hr

*****

Prof. Vesna Kukavica iz Hrvatske matice iseljenika nas je obavijestila da je Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija prof. dr. sc. Vesna Pusi� preporu�ila da svi koji to mogu stave na svojim portalima i web-stranicama link na MVPEIRH ili na Ugovor o pristupanju RH u EU, kako bi svi hrvatski gra�ani bili informirani što je ispregovarano - pa prila�emo i oba ta linka:

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

www.mvpei.hr

 

 

KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
2 January, 2012
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.