Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

“Croatian evening for ladies”
Jedinstveni kulturno promid�beni doga�aj
u rezidenciji hrvatskog veleposlanika u Švicarskoj

Jedinstveni kulturni doga�aj pod nazivom Croatian evening for ladies” odr�an je u petak 20. studenoga 2015. u rezidenciji hrvatskog veleposlanika u Muriju kraj Berna. Supruga hrvatskog veleposlanika Zvjezdana Heina ve� tre�u godinu za redom organizirala je glazbenu ve�er za Švicarke te supruge veleposlanika i diplomata stranih zemalja akreditiranih u Švicarskoj, kako bi im predstavila djeli� bogate hrvatske baštine i tradicije.


Suveniri

Goš�e je ve� na samom ulazu u rezidenciju do�ekao bogato ukrašen stol s hrvatskim turisti�kim promid�benim materijalima te suvenirima, licitarskim srcima, paketi�ima lavande i paškom soli koje je donirala naša poznata solana. Sve izlo�ene brošure i suvenire uzvanice su s radoš�u ponijele ku�i, kao uspomenu na zanimljivo dru�enje u hrvatskoj rezidenciji.

 


Stol s hrvatskim delicijama i probranim slasticama

Prije po�etka programa zavirili smo i u ovu rezidencijalnu prostoriju, gdje �e goš�e u�ivati na domjenku.
I ove godine raznolikost okusa, od doma�eg kulena, šunke, paškog sira, do ukusnih slastica.

 

 

Supruga veleposlanika i doma�ica ve�eri Zvjezdana Heina pozdravlja suprugu veleposlanika Japana u Švicarskoj i druge goš�e...

... koje se najve�im dijelom ve� poznaju s prijašnjih susreta pa je ugodno dru�enje odmah moglo po�eti.

Zvjezdana Heina osvrnula se u svom pozdravnom govoru na turisti�ke i kulturne vrijednosti Hrvatske te ukazala na neke zanimljivosti i posebnosti, koje su goš�ama mo�da manje poznate, o zemlji koja iz godine u godinu privla�i sve ve�i broj turista.

Ukazala je pritom i na interesantnu sliku Croatia, hrvatskog slikara Borisa Posavca, na kojoj se mo�e vidjeti puno znamenitosti od sjevera do juga Hrvatske

Hrvatski slikar naivne umjetnosti s adresom u Švicarskoj Boris Posavec, nakon slika na kojima je u stilu naivne umjetnosti prikazao znamenitosti Švicarske, Badena, San Francisca, Las Vegasa, Floride, Miamija,  naslikao je i sliku Croatia, svojevrsni mozaik najva�nijih i najvrjednijih hrvatskih znamenitosti, obi�aja i tradicije.

U jednosatnom programu koji je uslijedio uzvanice su u�ivale u raznolikim glazbenim stilovima, od klapske pjesme do folklora i opernih arija.

Prva je nastupila Klapa SOL sa otoka Paga pod vodstvom Branka Barbira. Bio je to njihov tre�i nastup u rezidenciji hrvatskog veleposlanika. Izveli su nekoliko svojih poznatih klapskih pjesama koje su izuzetno omiljene u Dalmaciji.

 

 

Nakon njih nastupilo je Kulturno umjetni�ko društvo Duvanjske rose iz Berna. Okupljaju dvadesetak �lanova i njeguju izvornu glazbu Dalmatinske zagore. Sve je oduševio nastup njihovih najmla�ih �lanova te posebice šarolike nošnje i neobi�an instrument mijeh.

 

Kruna ve�eri bio je nastup poznate hrvatske sopranistice Nikoline Pinko-Behrends, koju je na klaviru pratio prof. Francesco Addabbo. Otpjevala je, osim poznatih opernih arija talijanskog i njema�kog repertoara, i hrvatsku ariju "Daleko me biser mora" iz operete "Mala Floramye", �ele�i tako pribli�iti naš glazbeni izri�aj onima koji ga ne poznaju.

 

Svi izvo�a�i programa nagra�eni su srda�nim pljeskom programom ugodno iznena�enih i oduševljenih uzvanica, ...

... a doma�ica ve�eri Zvjezdana Heina predala je sopranisticei Nikolini Pinko-Behrends lijepi buket cvije�a.

Za sje�anje na vrlo lijepu i ugodnu ve�er u rezidenciji veleposlanstva RH, na slici s lijeva na desno:
Pijanist prof. Francesco Addabbo, prof. Mathias Behrends, sopranistica Nikolina Pinko-Behrends i supruga veleposlanika RH u Švicarskoj i doma�ica ve�eri Zvjezdana Heina ...

... i zajedni�ka slika s Kulturno umjetni�kim društvom KUD Duvanjske rose i njihovim najmla�im �lanovima.

Evo što je doma�ica ve�eri Zvjezdana Heina izjavila za portal povodom odr�avanja ove zanimljive glazbene ve�eri u hrvatskoj rezidenciji u Muriju kraj Berna:

“Ponosna sam promicati Hrvatsku u bogatoj i predivnoj zemlji kao što je Švicarska. Odlu�ila sam ovog puta u kulturno umjetni�kom programu spojiti mo�da nespojive glazbene stilove, no sve u cilju da poka�em raznovrsnost bogate hrvatske kulturne baštine. Klapa Sol ve� gotovo dva desetlje�a uspješno promi�e klapsku pjesmu i godinama sudjeluju na tradicionalnoj Paškoj ve�eri u Bernu. KUD Duvanjske rose jedno su od deset hrvatskih folklornih skupina koje djeluju u Švicarskoj. Vrijedno �uvaju i promi�u tradiciju izvorne hrvatske glazbe i plesa. 24 folkloraša oduševilo je moje goš�e originalnim nošnjama, kolom, be�arcem i rijetko vi�enim instrumentom mijehom ili mješinom. Iznena�enje ve�eri svakako je bio i nastup naše sopranistice Nikoline Pinko Behrends koja trenutno �ivi u Švicarskoj. I ona je ovaj doga�aj iskoristila da uz poznate svjetske operne arije promovira i hrvatske skladatelje poput Ive Tijardovi�a. Inozemne goš�e upoznala sam i s našim turisti�kim potencijalima te ponosno istaknula nekoliko zanimljivih �injenica. Hrvatska, primjerice, od svih europskih zemalja ima najve�i broj dobara upisanih na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine, �ak 14, i time zauzima �etvrto mjesto na svijetu nakon Kine, Japana i Ju�ne Koreje. Spomenula sam i hrvatske inovacije te naše osobitosti iz Guinnessove knjige rekorda, poput najmanje katedrale, najstarijeg arboretuma, najve�eg tartufa... što je iznenadilo moje goš�e. Smatram da je va�no pobuditi znati�elju Švicaraca kako bi u još ve�em broju posjetili Hrvatsku. Ove godine smo ugostili 207 tisu�a švicarskih turista, što je 12 posto više nego prošle godine i to svakako ohrabruje.“

Zvjezdana Heina za portal

I na kraju doma�ica ve�eri Zvjezdana Heina s portalovom foto reporterkom Duškom Anti�,kojoj mo�emo zahvaliti za kako za uz tekst ukomponirane fotografije, tako i za sve fotografije dolje u foto galeriji.

U foto galeriji prilo�ene fotografije s ovog jedinstvenog kulturnog doga�aja “Croatian evening for ladies” �e namdo�arati atmosferu atraktivnog programa i ugodnog dru�enja u rezidenciji hrvatskog veleposlanika u Muriju kraj Berna:  

Foto galerija
Fotografije: Duška Anti�
Tekst: Zvonimir Mitar
Za portal pripremio i dizajnirao: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
26 November, 2014
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.