Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva

Veleposlanik Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji gospodin Aleksandar Heina sa suprugom Zvjezdanom Heina pozvali su u petak, 4. prosinca 2015. uva�ene goste, Hrvatice i Hrvate iz cijele Švicarske, na Bo�i�ni domjenak u rezidenciji Veleposlanstva RH u Muriju kraj Berna.

I ove godine pozivu se odazvao veliki broj uzvanika pa su gospodin veleposlanik sa suprugom i osoblje Veleposlanstva u rezidenciji Veleposlanstva ugostili niz Hrvatica i Hrvata, hrvatskih gospodarstvenika u Švicarskoj, u�iteljica dopunske nastave na hrvatskom jeziku, predstavnik(c)a hrvatskih udruga i hrvatskih institucija u Švicarskoj, umjetnika, glazbenika i istaknutih osoba iz javnog �ivota te njihovih švicarskih prijatelja.


Veleposlanik RH u Švicarskoj gospodin Aleksandar Heina sa suprugom Zvjezdanom Heina

Kratki uvod - mala zbrka sa slovom u i slovom a
Ve� niz godina dolazim u veleposlanstvo RH u Muriju na Bo�i�ne domjenke i domjenke u povodu Dana dr�avnosti i svaki puta, uz malo tra�enja, ipak relativno brzo prona�em zgradu Veleposlanstva i me�u prvima u�em u rezidenciju, da bih za portal od samog po�etka snimio dolazak uzvanika i sve što se dalje doga�a te fotografije objavio u izvještaju na našem portalu.
Ovaj puta sam znatno du�e, po kiši i mraku, lutao uskim uli�icama toga dijela Murija s lijepim vilama, dijela u kojem se nalazi i naše Veleposlanstvo, jer sam zabunom, tra�io Gartenweg, umjesto Gurtenweg, pri �emu je, nakon što smo pet-šest puta kru�ili istim uli�icama, moj suputnik postao supatnik, a ja skupa s njim zakasnio na po�etak domjenka, snimiti dolazak uzvanika. 

 

 

Zbog gore spomenutog zakašnjenja odmah sam se uputio u susjednu prostoriju snimiti pripremljene delicije, kojih je zaista bilo u izobilju, znala�ki odabranih po svim kriterijima i kao i uvijek izvanredne kola�e, da bih se tek nakon toga posvetio doga�ajima u rezidenciji.

 

Još nekoliko uzvanika došlo je poslije mene, što je za mene bila utjeha da nisam bio zadnji pa sam mogao po�eti sa snimanjem sada i ranije pridošlih.

 

Lijevo u�iteljice dopunske nastave na hrvatskom jeziku u Švicarskoj, a desno Salih Šehovi�, proslavljeni bivši nogometaš NK Sarajeva, veliki golgeter koji je zabijao golove i Jašinu i Beari, na slici sa suprugom

 

Veleposlanik Aleksandar Heina i supruga Zvjezdana Heina sa slikarom naivne umjetnosti Borisom Posavcem i njegovom suprugom ispred postera slike CROATIA, koju je Boris Posavec naslikao na staklu, a na kojoj se mo�e vidjeti puno znamenitosti od sjevera do juga Hrvatske.

 
Uzvanici su s velikim interesom otkrivali detalje prikazane na slici CROATIA

Prije samog po�etka otvaranja domjenka govorom gospodina veleposlanika, uspio sam snimiti gospo�u Zvjezdanu Heina, doma�icu ovog domjenka, pred stolom s delicijama koje je osobno pripremila sa svojim pomaga�icama i pomaga�ima.


Slijeva: Veleposlanikova supruga Zvjezdana Heina, veleposlanik RH u Švicarskoj Aleksandar Heina, novi generalni konzul RH u Zürichu Slobodan Mikac, prva tajnica veleposlanstva u Bernu Ljiljana Rek Solaro i konzul u Zürichu Igor Surdich

Veleposlanik Heina je pozdravio sve prisutne, zahvalio svima da su se odazvali pozivu i za�elio im ugodan boravak u, kako je rekao, rezidenciji Veleposlanstva Republike Hrvatske, a time i njihovoj rezidenciji, te se u svom daljnjem govoru osvrnuo na situaciju u Hrvatskoj u ovoj izbornoj godini, na gospodarstvo, kulturu, aktualnosti i perspektive Hrvatske, a zatim je predao rije� novom generalnom konzulu RH.

I novi generalni konzul RH u Zürichu Slobodan Mikac srda�no je pozdravio sve prisutne i izrazio nadu u dobru suradnju sa svima i u skore susrete u Generalnom konzulatu RH u Zürichu.

 

 

Nakon što su obojica pa�ljivo saslušani, na kraju su i gospodin veleposlanik i gospodin generalni konzul za svoja izlaganja dobili srda�ni aplauz svih prisutnih, ...

    

... a zatim je gospodin veleposlanik uzvanike pozvao na ugodno dru�enje uz ponu�eno kvalitetno hrvatsko vino, bezalkoholna pi�a i hrvatske delicije i kola�e, a prisutni su se tome pozivurado odazvali pa je u ugodnom dru�enju u neusiljenom ozra�ju i prijateljskim razgovorima, uz ponu�ene delicije, na sve�ani na�in nastavljen ovaj predbo�i�ni domjenak.


Prof. Mathias Behrends sa suprugom sopranisticom Nikolinom Pinko-Behrends
s doma�inima domjenka, veleposlanikom i njegovom suprugom

 
Gospo�a Zvjezdana Heina s djelatnicom Veleposlanstva Marinelom Co�ev-Vlaj�evi�,
glavnom pomaga�icom oko pripremanja domjenka
i veleposlanik s fra Gojkom Zovkom, misionarom iz Hrvatske katoli�ke misije Bern

U ugodnom dru�enju bilo je i još dosta slikanja, kako osoba koje poznajem, tako i osoba koje nisam imao �ast upoznati pa nije red da jedne spominjem imenom i prezimenom, a druge ne, zato su sljede�e slike bez potpisa.

 

 

 

 

 

 

 
Lijevo veleposlanik i generalni konzul, desno generalni konzul s gospodarstvenicima


I tako, kada se svi uzvanici razi�u, za vrijednu ekipu pomaga�ica veleposlanikove supruge,
predvo�enu Marinelom, bit �e još dosta posla

Neka u foto galeriji prilo�ene fotografije svima zainteresiranima do�araju atmosferu ugodnog dru�enja na Bo�i�nom domjenku u Veleposlanstvu RH u Muriju kraj Berna, a svi oni koje poznajem ili koje nisam osobno upoznao, a �ije fotografije nisu stavljene gore uz tekst, na�i �e se na velikim fotografijama u sljede�oj foto galeriji:

Foto galerija
Za portal, tekst i fotografije: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

KONTAKT
Ako imate pitanja ili
�elite kontakt s nama
javite se na:
Veleposlanstvo@arhiva.croatia.ch

 
Po�etna stranica
�esto postavljena konzularna pitanja
Bilten 'Prilozi'
Hrvatski dom
Promi�ljanja 'Hrvatska budu�nost'
Skup hrvatskih gospodarstvenika
Mogu�nosti �kolovanja u Hrvatskoj
Kako poslovati u Hrvatskoj
Program priredbi Veleposlanstva
Linkovi

 


Zadnje a�uriranje ove stranice:
6 December, 2015
Copyright ©2000 www.arhiva.croatia.ch.
Sva prava pridr�ana.
WebMaster kontakt.
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.