Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
Predstavljamo:


 

 

 

u svijet KULTURE I ZNANOSTI!

Nalazimo se u �vicarskoj, zemlji razli�itih naroda i kultura. I Hrvati su ve� od ranije dio toga neobi�nog mikrokozmosa. Me�u njima ima priznatih pjesnika, pisaca, glazbenika i znanstvenika. Svi su na svoj na�in sudjelovali, a sudjeluju i danas, u oblikovanju ovog �udnovatog svijeta i ove �arobne zemlje. �elite li nas pobli�e upoznati, ostanite nekoliko trenutaka s nama! Upoznajte stare i nove �vicarsko-hrvatske kulturne, politi�ke, gospodarske i ostale veze.

Ugodan ostanak!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.