Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Akademski zbor "Vladimir Prelog"
Koncert odabrane zborske glazbe u Hrvatskom glazbenom zavodu

U subotu 10. o�ujka 2012. u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu odr�an je interesantan koncert odabrane zborske glazbe, na kojem su nastupili Akademski zbor "Vladimir Prelog" kao doma�in i njihovi gosti, studentski zbor Filozofskog fakulteta iz Zagreba, "Concordia discors".... Opširnije

Prof. Radovan Lorkovi�: O ljepoti u glazbi

Poldrug stolje�a nakon Hanslickova eseja "O ljepoti u glazbi", tamo postavljena teza, da su "sadr�aj glazbe zvu�no pokrenuti oblici", (t�nend bewegte Formen) koja je imala velik teoretski utjecaj na glazbeno stvarala�tvo, poziva na ponovnu obradu i razmi�ljanje... Opširnije

Uspje�an Bo�i�ni koncert Akademskog zbora "Vladimir Prelog"

U ponedjeljak 26. prosinca, na dan Svetoga Stjepana, u Bazilici Srca Isusova u Palmoti�evoj ulici u Zagrebu odr�an je Bo�i�ni koncert Akademskog zbora "Vladimir Prelog" iz Zagreba s nazivom "Raduj se Svijete!", pod ravnanjem dirigentice Ive Juras. Crkva je bila popunjena do posljednjeg mjesta, �to je stvorilo lijepo ozra�je za nastup zbora... Opširnije

Sr�an Bulat i Filip Mer�ep dobitnici nagrade "Ivo Vuljevi�"

Sr�an Bulat profilirao se kao iznimno uspje�an glazbenik, koji je u proteklih petnaest godina osvojio vi�e od �etrdeset uglavnom prvih nagrada na najuglednijim gitarskim natjecanjima diljem Europe. Filip Mer�ep posebno je vje�t na marimbi, a ujedno je i najmla�i dobitnik "Porina" u povijesti te nagrade... Opširnije

Zagreba�ki solisti
58. koncertna sezona i novi umjetni�ki voditelj

Na konferenciji za medije, odr�anoj u dvorani Hrvatskog dru�tva skladatelja, Zagreba�ki solisti predstavili su 58. koncertnu sezonu, ali i novog umjetni�kog voditelja, francuskog violon�elista Marca Coppeya, koji ansambl vodi od rujna ove godine... Opširnije / Koncertna sezona 2011/2012

Osvrt na 36. samoborsku glazbenu jesen

Nakon sve�anog otvorenja 36. samoborske glazbene jeseni 24. rujna i natjecanja "Ferdo Livadi�" za mlade glazbenike od 25. do 28.rujna, o �emu smo na portalu izvijestili, 36. samoborska glazbena jesen pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike prof.dr.sc. Ive Josipovi�a te Ministarstva kulture, Grada Samobora i Zagreba�ke �upanije je od 29. rujna nastavljena nizom vrhunskih koncerata... Opširnije

8. me�unarodno natjecanje mladih glazbenika za nagradu Ferdo Livadi�

Od 25. do 28. rujna u sklopu 36. samoborske glazbeni jeseni odr�ano je 8. me�unarodno natjecanje mladih glazbenika do 26 godina starosti za nagradu Ferdo Livadi�. Nakon provedenog natje�aja Prosudbena komisija odabrala je 8 kandidata, koji su se borili za naslov pobjednika i nagradni fond od 25.000 kuna... Opširnije

Koncertom Marca Coppeya i Zagreba�kih solista
otvorena 36. samoborska glazbena jesen

Violon�elist i dirigent Marc Coppey i Zagreba�ki solisti otvorili su ovogodi�nje 36. izdanje Samoborske glazbene jeseni. To je bio i prvi slu�beni nastup Marca Coppeya kao novog umjetni�kog voditelja Zagreba�kih solista... Opširnije

36. samoborska glazbena jesen

Od 24. rujna do 8. listopada u Samoboru se odr�ava 36. samoborska glazbena jesen pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike prof.dr.sc. Ive Josipovi�a te Ministarstva kulture, Grada Samobora i Zagreba�ke �upanije... Opširnije / Program

Bernarda Brunovi� odu�evila Big Band Pepe Lienharda i posjetitelje gala koncerta
Dietiker S�ngerin swingte mit Swiss Army Big Band

U prepunoj Stadthalle u Dietikonu, minulog vikenda, odr�an je veliki gala koncert Big Band Festival "Swing in Dietikon" pod vodstvom i patronatom najpopularnijeg �vicarskog Bandleadera Pepe Lienharda. Na odu�evljenje prisutnih posjetitelja, nastupila je i mlada kantautorica hrvatskih korijena, Bernarda Brunovi�... Opširnije

Brevisi ponovno najbolji na svijetu!

Dje�ji zbor Brevis iz Osijeka predvo�en dirigenticom Antoanetom Rado�aj-Jerkovi� i klavirskim suradnikom Davorom Dedi�em pobijedio je na jednom od najpresti�nijih me�unarodnih natjecanja pjeva�kih zborova "Llangollen International Musical Eisteddfod 2011." ... Opširnije

Sve�ani koncert u povodu 20 godina djelovanja AZ "Vladimir Prelog" iz Zagreba

Kao �to je bilo najavljeno, Sve�ani koncert u povodu 20. obljetnice djelovanja Akademskog zbora Vladimir Prelog odr�an je 5. o�ujka 2011. u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. U punoj dvorani me�u publikom su bili i rektor Sveu�ili�ta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeli�, te ve�i broj dekana... Opširnije

Koncert Mije Elezovi� Katja Markoti� i Mia Elezovi� u Muzeju Mimara
MAESTRALNA IZVEDBA

Koncert u Mimari u organizaciji Art Agenta i Ljetnog festivala Rovinj, zahvaljujemo i Hrvatskom dru�tvu glazbenih umjetnika, a osobito suradnji s Austrijskim kulturnim forumom, �iji je novi ravnatelj, gospodin Georg Lack, najavio koncert, umjetnice i njihov odabrani program... Opširnije

Koncert Mije Elezovi� i Katje Markoti�
Glazbena poslastica premijerno u Jastrebarskom

U organizaciji Glazbene �kole Jastrebarsko, Gradskog kazali�ta Jastrebarsko i Ogranka Matice hrvatske u Jastrebarskom, u srijedu, 23. velja�e 2011. ljubitelji vrhunske glazbe u Jastrebarskom su do�ivjeli pravu glazbenu poslasticu.... Opširnije

Za�to hrvatska glazba treba "Noinu arku"?

Kako bi odmah shvatili kako je va�na zada�a MIC-ovog projekta "Noina arka", treba re�i da vi�e od 85 % hrvatske glazbene ba�tine jo� uvijek egzistira isklju�ivo kao autograf, jedan jedini primjerak koji nikada nije �ak niti kopiran... Opširnije

Svjetski uspjesi Ivane Marije Vidovi�

Iz hladnog Detroita doletjela je u mjesecu studenom nazad u Europu. Sljede�a stanica bio je ljetni Brazil i to grad Curitiba, oko satak vremena avionom ju�nije od Sao Paula. Uslijedio je odlazak u Rio u kojem je ba� te dane izbio civilni rat da bi kona�no nakon brojnih koncerata na tri kontinenta, stigla ku�i.. Opširnije / USA-tisak

Diplomski koncert Sr�ana Bulata
Na kraju - po�etak !!!

Bila sam na nekoliko koncerata mladog umjetnika Sr�ana Bulata koji po svijetu osvaja prva mjesta pa �ak i za najbolju interpretaciju �panjolske glazbe u �panjolskoj i jo� �e se jako puno o njemu �uti... Opširnije / 1. Classic Festival Bad Ragaz

Frederic Chopin: 200. obljetnica ro�enja

2010. godina u cijelom svijetu slavi 200-tu obljetnicu ro�enja velikoga glazbenika, skladatelja i pijanista Fr�d�rica Chopina. Tim povodom Osnovna glazbena �kola Pakrac organizira sve�ani koncert u svojoj dvorani 21. sije�nja 2010. u 18.00 sati. Ulaz je besplatan... Opširnije

 
Maestro Prof. Radovan Vlatkovi�
�arobnjak horna - Zauberer des Horns

U Francuzkoj crkvi (Franz�sische Kirche) u Bernu odr�an je 20. studenog 2009. koncert simfonijskog orkestra Berner Musikkollegium uz kojega je kao solist nastupio Radovan Vlatkovi�, jedan od najboljih hornista na svijetu.... Opširnije / Deutsch

 
34. Samoborska glazbena jesen

Festival "Samoborska glazbena jesen" ve� niz desetlje�a oboga�uje tradicijsku kulturu grada i regije Samobora. Od prof. Milo�a Lalo�evi�a dobili smo vrlo lijep prikaz ove od 18. rujna do 10. listopada 2009. odr�ane 34. Samoborske glazbene jeseni... . Opširnije

 
Prof. �anina Bili�: Joseph Haydn

Nedavno sam pro�itao knjigu Rolanda Tenscherta „Frauen um Haydn“ (�ene u Haydnovom okru�ju), koju mi je na �itanje dao advocatus musicus Ljudevit pl. Raizner, veliki znalac i ljubitelj glazbe i evo, na Hrvatskom povijesnom portalu naišao na prilog o Haydnu... Opširnije

 
Hrvatski operni pjeva�i 1945-2002. – 3. dio
Hrvatski operni pjeva�i danas u svijetu

U �asopisu Matice hrvatske Vijenac br. 219 od 25. srpnja 2002. pronašli smo vrlo interesantan prilog autorice Marije Barbieri o hrvatskim opernim pjeva�ima od 1945. do te 2002. godine. Nakon prve dvije knjige iste autorice to su prilozi za njenu tre�u knjigu. Priloge objavljujemo u tri dijela – danas 3. dio... Opširnije

 
Hrvatski operni pjeva�i 1945-2002. – 2. dio
Hrvatski mezzosoprani

U �asopisu Matice hrvatske Vijenac br. 219 od 25. srpnja 2002. pronašli smo vrlo interesantan prilog autorice Marije Barbieri o hrvatskim opernim pjeva�ima od 1945. do te 2002. godine. Nakon prve dvije knjige iste autorice to su prilozi za njenu tre�u knjigu. Priloge objavljujemo u tri dijela – danas 2. dio... Opširnije

 
Hrvatski operni pjeva�i 1945-2002. – 1. dio

U �asopisu Matice hrvatske Vijenac br. 219 od 25. srpnja 2002. pronašli smo vrlo interesantan prilog autorice Marije Barbieri o hrvatskim opernim pjeva�ima od 1945. do te 2002. godine. Nakon prve dvije knjige iste autorice, to su prilozi za njenu tre�u knjigu. Priloge objavljujemo u tri dijela – danas 1. dio... Opširnije

 
Vice Vukov (3.8.1936. - 24.9.2008. )

Vice Vukov je, dok mu je to bilo dopu�teno, pjevao svome narodu posvuda - i u domovini i u inozemstvu. Nastupao je i u �vicarskoj. Posjedovao je izgled, dikciju, glazbenost, ujedna�enost glasa... Op�irnije

 
Sje�anje na Melitu Lorkovi� - U povodu 100 godina od ro�enja i 20 od smrti

Zagreba�ka pijanistica Melita Lorkovi� ro�ena je 25. studenoga 1907, a preminula 1. studenoga 1987. godine. U povodu stotinu godina od ro�enja i dvadeset godina od njezine smrti u studenome je u njezinu �ast odr�an niz od 4 koncerta ... Op�irnije

Portal Vam predstavlja (11): Maestro JOSIP DEGL� IVELLIO

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine. No i sam maestro je jedan od tih skladatelja ... Op�irnije

 
Maestro degl' (9):
EMIL COSSETTO (1918. -2006. )

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (6):
JURAJ STAHULJAK (1901.- 1975)

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (5):
MLADEN STAHULJAK (1914.- 1996)

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (3):
o. KAMILO KOLB OFM (1887.-1965.)

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (1): KRSTO ODAK (1888. � 1965.)

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima

U okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu je, u Vite�koj dvorani Kule nad Kamenitim vratima, 18. travnja 2007. godine, mo. Josip degl' Ivellio odr�ao interesantno predavanje i spomenuo se pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
IZLO�BA HRVATSKA NARODNA GLAZBALA U VREMENU I PROSTORU

Svaki je kulturni doga�aj izazov za urednika kulturne rubrike, radilo se o pojavi knjige, umjetni�koj izlo�bi, koncertu, filmu. Na�a je...
Op�irnije

Hoch hinaus - Max Emanuel Cencic

Nicht Heldenten�re, sondern Heldensoprane haben in der Barockoper das Sagen und Singen. Countertenor Max Emanuel Cencic �bernimmt in H�ndels "Sosarme" im Theater St. Gallen die Rolle des Prinzen Melo...
mehr

 
Klapa Chorus Croaticus u gostima kod duva�kog ansambla Schillermusik iz Unterseena

Klapa Chorus Croaticus ima posebnu �ast nastupiti i prezentirati hrvatsku glazbenu ba�tinu �vicarskoj publici na godi�njem koncertu duva�kog ansabla Schillermusik. Koncert �e se odr�ati...
Op�irnije

 
Promocija tre�eg albuma klape Chorus Croaticus "Divici Mariji"

Poznata hrvatska klapa Chorus Croaticus iz Berna uspje�no je predstavila svoj novi, tre�i po redu, album pod nazivom "Divici Mariji". Promocija je odr�ana u petak 04. lipnja 2004. u Bernu.
Hrv - Deutsch

 
Chorus Croaticus: Promocija tre�eg CD-a u Bernu

U petak, 4. lipnja 2004 u 20.00 sati poziva Chorus Croaticus na promociju svoga tre�eg CD-a u dvorani crkve Heiligkreuz u Bernu (Tiefenau), Kastellweg 7. ulaz slobodan
Hrv Deu

 
CHORUS CROATICUS

Hrvatsko iseljeni�tvo u �vicarskoj ima izme�u ostaloga i "svoju" mu�ku klapu, koja pjeva za Hrvate i �vicarce, �to daje osobitu dra� klapinom postojanju. �lanovi su: Frane Vugdelija, voditelj i prvi tenor; Viorel Raviele, Ivo Savar i �eljko �ubri� drugi tenor; Danijel Pestaj, Alan Savar i Miljenko Plisi� bariton; Ilija Beki�, Branko Coris i Kre�imir �u�e bas.

 

Dobitnici nagrada na 8. me�unarodnom natjecanju mladih glazbenika Ferdo Livadi�

Harmonika� Ivan �verko i udaraljka�ica Aleksandra �uklar laureati su 8. me�unarodnog natjecanja mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadi�, koje je odr�ano tijekom 36. izdanja Samoborske glazbene jeseni...Opširnije

Diplomski recital Ivana Horvati�a

Diplomski recital mladog hrvatskog pijanista Ivana Horvati�a odr�an 30. lipnja 2011. u velikoj koncertnoj dvorani z�ri�ke Visoke �kole umjetnosti (Z�rcher Hochschule der K�nste) odu�evio je svojim virtuoznim izvedbama zahtijevnih skladbi.... Opširnije

U ozra�ju zagreba�kog Guda�kog kvarteta Cadenza

U jesenskom ciklusu 2010. god. �ivot glazbe u Zagrebu i Hrvatskoj oboga�en je nizom koncertnih nastupa zagreba�kog Guda�kog kvarteta Cadenza, povodom jubilarne 15. obljetnice marne djelatnosti ovog respektabilnog ansambla. Nakon senzacionalnog koncerta u maloj dvorani zagreba�ke K.D."Vatroslav Lisinski", gospodin Marmili� je darovao ovaj interview.. Opširnije

Oti�ao najljep�i glas na svijetu Kammers�ngerin Carla Martinis gestorben

Preminula istaknuta hrvatska sopranistica Dragica Carla Martinis (1922. - 2010.), koja je bila jedna od najve�ih hrvatskih opernih umjetnica, a nastupala je i pod vodstvom Wilhelma Furtw�nglera i Herberta von Karajana... Op�irnije / Deutsch

IN MEMORIAM
Mr. �arko Dropuli�

�arko Dropuli�, hrvatski orgulja�, skladatelj, i pedagog - od 2001. god. u statusu izvanrednog profesora Muzi�ke Akademije zagreba�kog Sveu�ili�ta i profesora na zagreba�kom KBF-u, �lan Hrvatskog Dru�tva Glazbenih Umjetnika, i Hrvatskog Dru�tva Skladatelja, preminuo je u blago u Gospodinu nakon te�ke bolesti... Op�irnije

Advocatus musicus:
Koncert pianista Ivana Horvati�a
Konzert des Pianisten Ivan Horvati�

U petak 19. o�ujka 2010. je koncertna dvorana Ville Boveri u Badenu u �vicarskoj na nekoliko sati opet postala hrvatski exterrirotorium time da je u njoj mladi hrvatski pianist maestro Ivan Horvati� odr�ao solisti�ki koncert... Op�irnije / Deutsch

Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (10):
s. SLAVKA SENTE OP

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (8):
FRANJO DUGAN (1874.-1948.)

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (7):
o. BONAVENTURA DUDA OFM (ro�en 1924.)

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (4):
VLADIMIR STAHULJAK (1876.� 1960)

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (2): ALBE VIDAKOVI� (1914.-1964.

U svom predavanju u okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu mo. Josip degl' Ivellio se spomenuo pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine
... Op�irnije

 
Hrvatski glazbenik Ivan Nesti� diplomirao kontrabas u Bernu

Mladi hrvatski glazbenik, Ivan Nesti� iz Velike Gorice, diplomirao je kontrabas u klasi prof. B�le Szedlaka, u petak 8. listopada 2004. godine nakon trogodi�njeg...
Op�irnije

 
Chorus Croaticus & Berner Mandolinenquartett

Ve�er susreta i Openair koncert ljetne no�i Chorus Croaticusa i Berner Mandolinenquartett-a u subotu, 21. kolovoza 2004. od 18.00 sati u Bernu
Hrv - Deutsch

 
Alfred Brendel i Hrvatska

Veliki pijanist svjetskoga glasa Alfred Brendel, ro�en 1931. u �e�koj je u knjizi - Ausgerechnet ich, Gespr�che mit Martin Meyer, Carl Hanser Verlag, M�nchen Wien, 2001 - iznosi svoja sje�anja na boravak u Hrvatskoj.

 
RADOVAN LORKOVI�

Glazbenik

Blizina u�enjaka, politi�ara, tehni�ara i glazbenika u obitelji Radovana Lorkovi�a, ro�enog u Zagrebu 1932. g., poticala ga je, spajati razna podru�ja spoznaje, ali nakon ratnih i poratnih iskustava, posvetio se ipak najprije studiju violine u Zagrebu, Londonu i Bernu...

 

Scena iz opere I. Zajca, N. �. Zrinski, izvedene u HNK Ivana pl. Zajca (1991.)

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.