Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Animirani film "MIRAMARE" Michaele M�ller odu�evljava od festivala do festivala

Na portalu Hrvatske matice iseljenika �itamo, da �e animirani film Michaele M�ller "MIRAMARE" biti prikazan na festivalima u Trstu i Bruxellesu. Mi bismo tome dodali, da �e u utorak, 21. sije�nja 2011. biti prikazan i na Solothurner Filmtage u Solothurnu, a kako se radi o hrvatsko-�vicarskoj koprodukciji, dodali bismo jo� i znatno vi�e...
Opširnije
/ Intervju u Vijesniku / 5000 Bilder f�r acht Minuten / Wie von Escher und Monet

 

Nagrada filmu "Otvoreno more" Plavog svijeta

Prirodoslovni dokumentarni film "Otvoreno more" Plavog svijeta, koji je snimljen i produciran u suradnji sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu i Hrvatskim prirodoslovnim muzejem prikazan je u slu�benoj konkurenciji "37. Svjetskog festivala podmorske fotografije i dokumentarnog filma"...
Opširnije

HRVATSKI FILMFEST u izboru Njema�ko-hrvatskog dru�tva Freiburg i. Br.
KROATISCHES FILMFEST im Friedrichsbau Kino in Freiburg

Njema�ko-hrvatsko dru�tvo Freiburg organizira od 17.06. do 23.06. 2010. TRE�I HRVATSKI FILMFEST, na kojem �e u kinu Friedrichsbau u Freiburgu i. B. prikazati niz hrvatskih filmova. Tim povodom donosimo intervju s glavnim organizatorom Filmfesta Marinkom Peharom ....
Opširnije
/ Deutsch / Programm

 

Basel, Bern, Z�rich & St. Gallen: Kinoprogramm auf Tournee Wer lacht denn da? Schwarze Balkan-Kom�dien Tko se to tamo smije? Crne filmske komedije s Balkana

U kinima u Baselu, Bernu, Z�richu i St. Gallenu prikazuje se "Kinoprogram na turneji", revija filmova crnog humora s prostora biv�e Jugoslavije pod naslovom "Schwarze Balkan-Kom�dien", a me�u filmovima su i tri hrvatska filma; "U raljama �ivota" Rajka Grli�a, te "Nije kraj" i "Mar�al" Vinka Bre�ana.
Opširnije
/ Deutsch

Natje�aj za scenarije dugometra�nih igranih filmova; pobijedio scenarij „MI NISMO ODAVDE“ autora Zorana Zekanovi�a

Povjerenstvo u sastavu Ognjen Svili�i�, Lukas Nola i Arsen A. Ostoji� izabralo je scenarij „MI NISMO ODAVDE“ autora Zorana Zekanovi�a iz Zadra kao pobjedni�ki scenarij na ovogodišnjem Natje�aju za scenarije dugometra�nih igranih filmova udruge Ars Septima....
Opširnije

 

'Ta divna splitska no�' pobjednik u Bruxellesu

Film "Ta divna splitska no�" Arsena Antona Ostoji�a progla�en je ukupnim pobjednikom upravo zavr�enog 9. festivala mediteranskog filma u Bruxellesu. Pored nagrade Grand Prix, film od belgijskog Ministarstva kulture dobija...
Op�irnije

Zdenku Jel�i�u uloga u njema�kom filmu

Hrvatski glumac Zdenko Jel�i�, sa stalnim boravi�tem u Z�richu gdje je posljednjih nekoliko godina ostvario zapa�ene uloge u tamo�njem kazali�tu i na filmu, anga�iran je za novi projekt ...
Op�irnije

 

40. Solothurner Filmtage

Solothurnski filmski dani godi�nja su smotra �vicarskog filmskog stvarala�tva i mjesto susreta
�vicarske filmske bran�e. Iz tog razloga festival je privla�an mnogim inozemnim gostima.
Program "Invitation" otvara festivalskoj publici mogu�nost suo�avanja sa filmskim stvarala�tvom drugih zemalja...
Op�irnije

 

Tena Stiv�i� - Dem Sonntag entkommst du nicht

Seit Mitte August wohnt und wirkt sie in Biel. Die 26 J�hrige kroatische Autorin Tena Stivi�i�. Auf Einladung der deutschsprachigen Literaturkommission des Kantons Bern ist sie f�r ein halbes Jahr in der K�nstlerwohnung des Kantons in Biel zu Gast.
Mehr

 


Predstavljamo Vam Zorana Zekanovi�a, mladog talentiranog hrvatskog redatelja

O zna�ajnom uspjehu hrvatskog redatelja Zorana Zekanovi�a na Petnaestom filmskom i video festivalu koji se odr�ao od 4. do 7. svibnja u Spiezu smo ve� u par navrata pisali. Ovoga puta Vam predstavljamo redatelja i njegove dosada�nje uspjehe
Op�irnije

Petnaesti �vicarski filmski i video festival u Spiezu
Nagra�en film hrvatskoga redatelja

Veliki uspjeh hrvatskog redatelja Zorana Zekanovi�a na Petnaestom filmskom i video festivalu koji se odr�ao od 4. do 7. svibnja 2004. u Spiezu.
Hrv Deu

 

 

NAGRADA HRVATSKOM FILMU

ZAGREB, 6. studenoga - Film "Blagajnica ho�e i�i na more", scenarista i redatelja Dalibora Matani�a progla�en je najboljim debitanskim filmom nafestivalu u Cottbusu, gdje je u nedjelju dodjelom nagrada najboljim filmovima isto�noeuropskoga kruga zatvoren deseti me�unarodni filmski festival u tom njema�kom gradu.
Op�irnije

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.