Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


27.01.2015.

Koncert klasi�ne glazbe škole pjevanja Korkyra Nigra,
kojeg �emo se još dugo sje�ati

Tradicija izuzetno uspješnih koncerata Hrvatskog humanitarnog foruma Švicarske i Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske u vili Boveri u Badenu i dalje se uspješno nastavlja. U subotu, 24.01.2015., u koncertnom paviljonu vile Boveri je u organizaciji Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske odr�an izuzetno lijepi koncert klasi�ne glazbe škole pjevanja Korkyra Nigra, kojeg �emo se još dugo sje�ati.

Od kako je niz godina u ime Hrvatskog humanitarnog foruma i Hrvatskog kulturnog kluba u vili Boveri u Badenu vrlo lijepe koncerte ozbiljne glazbe uspješno organizirao Zvonimir Mitar (Prof. Radovan Lorkovi�, violinist, glazbeni kriti�ar i predava� violine na Glazbenoj akademiji grada Basela piše: "Dugogodišnji ustrajno po�rtvovni organizator koncerata u vili Boveri, Zvonimir Mitar, ve� oduvijek ima sretnu ruku u izboru mladih hrvatskih glazbenika za nastup u ovom švicarsko-hrvatskom okviru susreta."), a prošle godine isto tako uspješno u ime Hrvatskog kulturnog kluba vrlo lijepi koncert uspješno organizirao Georg Foglar, prvi ovogodišnji koncert u ime Hrvatskog kulturnog kluba organizirala je Martina Ban i više nego ugodno sve nas iznenadila sjajnim izborom umjetni�ke ekipe škole pjevanja i scenskog pokreta Korkyra Nigra, supru�nika Mateje i Ton�a Petkovi�a, koja je u vili Boveri odr�ala fantasti�ni koncert za sje�anje.

Uz izvrsnost svojih talenata, dvoje mladih umjetnika, Antonija Horvat Dunjko i Ivan Šimatovi�,oduševili su  nas sjajnom izvedbom cijelog programa u kojem su briljirali ne samo svojim pjevanjem, nego i popratnom glumom i show efektima, kojima su svoje pjevanje u�inili dostojnim opernih i operetnih pozornica. Zna�ajan doprinos njihovim vrhunskim izvedbama pridonio je virtuoznom klavirskom pratnjom Ivan Pernicki, a pri kraju koncerta nas je jednom kratkom sekvencom pjevanja iznenadio i moderator programa, operni pjeva� i vokalni pedagog Ton�i Petkovi�, koji je i u tom kratkom nastupu, uz Antoniju i Ivana, uspješno predstavio zavidno bogatstvo svojih glasovnih mogu�nosti.

Bravo, bravissimo - cijeloj ekipi !!!

Kao što je ve� tradicija na svim do sada odr�anim koncertima HHF-a i HKK-a, tako je i poslije ovog HKK-koncerta nastavljeno s ugodnim dru�enjem u prostorijama vile Boveri, uz izvrsni apero koji su, kao uvijek do sada, pripremile pouzdane i marljive Ana Števanja-Macan i Marica Iva�i� i uz kvalitetna hrvatska vina za koja se pobrinuo isto tako marljivi Bo�o Beni�.

Fotografije koncerta i ugodnog dru�enja poslije odr�anog koncerta pogledajte u foto zapisu i u dvije posebne foto galerije koje je pripremio (smijem li re�i: isto marljivi) fotoreporter portala:

Foto zapis

 
Predsjednica Hrvatskog kulturnog kluba �eljka Bratolji�-Melkay otvorila je koncert, pozdravila sve posjetitelje koncerta, izme�u ostalih i veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Aleksandra Heina sa suprugom Zvjezdanom Heina i gostuju�e umjetnike te na njema�kom jeziku švicarsku publiku.

 
Zatim je voditelj umjetni�ke ekipe, operni pjeva� i vokalni pedagog Ton�i Petkovi�, na njema�kom jeziku predstavio umjetnike koji �e na koncertu nastupiti; Antoniju Horvat Dunjko-sopran, Ivana Šimatovi�a-bariton i Ivana Pernickog- klavirska pratnja te predstavio školu pjevanja Korkyra Nigra i u nastavku tijekom koncerta moderirao program, koji se odvijao u tri dijela; solo pjesme, operne arije i arije iz opereta:

---- Solo pjesma / Solo Lied ----

 

 
Ivan Šimatovi� - bariton i Antonija Horvat Dunjko - sopran
na izmjenice su nastupali i suvereno izveli bogati program solo pjesama:
Tre giorni son che Nina, Giovanni Battista Pergolesi
Komm in mein Herzenshaus, Johan Sebastian Bach
Der Liermann i Die Post, Franz Schubert
Solvejgs Lied, Edvard Grieg i Kornblumen, Richard Strauss
Njet tolka tot kto znal, Pyotr Ilyich Tchaikovsky
La�a u no�i, Josip Hatze i Vse se okre�e, Tomislav Uhlik
Ro�a, Ivo Lhotka Kalinski i Suzi, Josip Hatze

    
Publika je s oduševljenjem slušala taj prvi dio programa sa solo pjesmama
i svaki pojedini nastup nagradila velikim srda�nim aplauzom

 
Nakon prvog dijela voditelj programa Ton�i Petkovi� je za sjajnu pratnju na klaviru zahvalio mladom pijanistu Ivanu Pernickom, a zatim na vrlo originalan i zanimljiv na�in predstavio nastavak programa u kojem su predvi�ene operne arije i arije iz opereta

----  Arije iz opera / Opernarien ----

 

 

 

 

 
Ivan Šimatovi� - bariton i Antonija Horvat Dunjko - sopran
otpjevali su fantasti�no sve tri operne arije:
Se voul ballare, Figaro, Le Nozze di Figaro, W. A. Mozart
Lutka Olimpija, Hoffmanove pri�e, J. Offenbach
Non più andrai,  Figaro, Le Nozze di Figaro, W. A. Mozart
No ne samo da su te lijepe arije fantasti�no otpjevali, nego su pritom isto tako fantasti�no odglumili one �ije su arije pjevali, izveli su pravi show; Ivan je u oba svoja nastupa bio originalni Figaro, a Antonija više nego  uvjerljiva lutka Olimpija, koju su ne samo na rukama morali donijeti na pozornicu, nego joj u izvjesnim momentima, kad bi lutka pokazivala kratkotrajni "tjelesni kolaps", i priskakati u pomo� i Ton�i i Ivan.
Vrlo dopadljivu koreografiju za Olimpiju, koja je publiku oduševila, napravila je primabalerina Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Mateja Petkovi�.

 
Publika je bila istinski oduševljena ne samo nevjerojatnim glasovnim mogu�nostima oboje umjetnika, kako Antonijinim glasom slavuja, uz koji se �inilo kao da �e lutka Olimpija poput slavuja odlepršati nekud u visine, tragom visokih tonova Antonijinog pjevanja, tako i Ivanovim fantasti�nim baritonom koji je svojom zaista nevjerojatno ugodnom puno�om ispunio koncertnu dvoranu i srca publike, nego i odli�nom glumom i show efektima kojima su popratili svoje pjevanje, pa je sva tri nastupa nagradila oduševljenim aplauzom,
a ozarena i nasmijana lica publike jasno su govorila koliko su ih ti nastupi oduševili. 

----  Arije iz opereta / Operettenarien ----

 

 

 
Vilja Lied,Vesela udovica, Franz Lehár
Lippen schweigen,Vesela udovica, Franz Lehár
Kao na operetnoj pozornici Antonija ne samo da pjeva, nego i uspješno glumi, a dva kavalira, ovdje Ton�i i Ivan, se svaki na svoj na�in natje�u pjesmom pridobiti njenu naklonost pa smo u završnim scenama �uli i bogati glas opernog pjeva�a Ton�ija Petkovi�a i vidjeli njegov valcer s Antonijom, no na kraju su se oba "rivala" pjesmom pridru�ili Antoniji...

 
... a publika je u�ivala i nagradila ih burnim aplauzom.

 
Uslijedio je vrlo lijepi dodatak, arija iz operete Mala Floramye,
i na kraju moderator, pjeva� i pjeva�ica su zahvalili pijanistu za suverenu klavirsku pratnju...

 
... a publika svim umjetnicima za prekrasni koncert burnim aplauzom, i nakon što je Martina,
koja je organizirala koncert, umjetnicima u ime kluba uru�ila "slatka sje�anja na Švicarsku",
koncert koji nas je oduševio je završen
i svi prisutni pozvani su na nastavak ugodnog dru�enja uz apero u prostorijama vile Boveri...

 
... gdje su Ana Števanja-Macan i Marica Iva�i� ve� prije i djelomi�no za vrijeme koncerta
pripremile bogati apero, a Bo�o Beni� kvalitetna hrvatska vina

 
Ugodno dru�enje s umjetnicima, s veleposlanikom RH u Švicarskoj i njegovom suprugom ...

 
... usput malo slikanja svih sa svima ...

 
... i kao što svemu lijepom do�e kraj, tako je završen i ovaj izvan serijski koncert i ugodno dru�enje poslije koncerta, a meni je preostalo za portal pripremiti izvještaj popra�en fotografijama.

I opet me je fotoaparat iznevjerio i na po�etku slikanja mi "podario" prvih dvadesetak fotografija prili�no mutnih, no sre�om se zatim stabilizirao pa pogledajte dvije foto galerije sa svim snimljenim fotografijama.

Prezentacija opernih i operetnih arija, popra�ena glumom i show efektima, toliko me je oduševila, da sam snimio skoro svaku pozu pjeva�a i pjeva�ice pa �ete u foto galeriji koncerta vidjeti za koncert neuobi�ajeno puno fotografija, no svaka od njih je vrijedna pa�nje i ugodnog sje�anja.

Foto galerija - koncert

Foto galerija - ugodno dru�enje poslije koncerta

Za portal tekst i fotografije: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.