Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Amatersko kazalište "Moreta" iz Donjih Kaštela
predstavom „ONA-KRAJICA“ oduševilo publiku
kako u švicarskom Badenu, tako i u Baselu


Publika na predstavi „ONA-KRAJICA“ u Badenu

 

Nakon niza uspješnih kazališnih predstava koje je Hrvatski kulturni klub Švicarske do sada organizirao i koje su naišle na izvanredni prijem kod hrvatske publike, u petak, 30.10. 2015. u Badenu je gostovalo Amatersko kazalište Moreta iz Donjih Kaštela i svojom predstavom „ONA-KRAJICA“ oduševilo brojnu publiku u dvorani Roter Turm.

Predsjednica Hrvatskog kulturnog kluba Martina Šormaz Ban pozdravila je sve prisutne, me�u njima i veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj gospodina Aleksandra Heina koji je došao na predstavu, zahvalila svima na dolasku i najavila po�etak predstave kojom �e se kazališna dru�ina najbolje sama predstaviti.

Foto zapis o predstavi:

 
„ONA-KRAJICA“ pri�a je o �eni, majci i nevjesti i svemu onome što je prati tijekom jednog dana,
a u predstavu je ukomponirana i mnogima dobro poznata pri�a o nevjesti koja dr�i i više od tri ugla u ku�i i svekrvi koja joj svojim zahtjevima još dodatno ote�ava svakodnevicu.

 
Suprug Jure odlazi u polje raditi, a svi ku�ni poslovi ostaju supruzi Luce, koju od ranog jutra do kasne ve�eri svekrva baba Toma�ina stalno zivka, stalno s novim �eljama i zahtjevima; te Luce daj ovo, te Luce daj ono, te ovo nije dobro, te ono nije dobro i tako cijeli dan,...

 
... a pomo�i niotkuda, niti od k�erke Karmele, ni od sina Fabjana.

 
Kao da nema dovoljno svoga posla, dolazi još i susjeda Filomena, koju je "stisnulo u le�ima" pa ne mo�e oprati veš, nego, hajde Luce, daj mi ti to operi.

 
K�i Karmela si uvrtjela u glavu da �e postati svjetski poznata manekenka i, naravno, ne dolazi u obzir da bi pomogla i prihvatila se nekog posla u ku�i

 
Nikakve koristi ni od Katine, k�eri babe Toma�ine, koja bi od matere izvukla, ako se što mo�e, ali kad se o njoj treba pobrinuti, nije to za nju, tu je Luce i neka ona to uradi

 
Uz sve poslove evo i Lukrice, prijateljice babe Toma�ine, koja dolazi pro�akulati sa svojom prijateljicom,
a ti Luce, daj i njoj napravi kavu

 
I tako se Luce brine ne samo o svekrvi, o sinu i k�eri, nego i o svima koji nešto trebaju, ...

   
... a suprug Jure ima dojam da se samo on mu�i poslom u polju, dok se Luce kod ku�e odmara i u�iva.

 
Dan prolazi, evo i no�, a evo i Lukrice koja Luci na �uvanje dovodi dementnog dida Vicenca, koji si zamišlja da je malo dijete, beba s dudom i flašicom mlijeka, igra se s patkicom i medom, a kad se upiški...

 
... Luce ga mora presvu�i i da bi malo došla "do daha", strpa ga u krevet kod babe Toma�ine.

 
Poslije napornog dana Luce zaspe za stolom, a kad ju suprug Jure idu�eg jutra probudi, ..

 
... Luce mu oko vrata vješa prega�u i odlazi u polje raditi njegov "teški" posao, a njega ostavlja kod ku�e,
da on u�iva u blagodatima ku�nih poslova.

 
Nije dugo trebalo da Jure uvidi kako je Luce "u�ivala" kod ku�e dok je on radio u polju i tako završava ova interesantna predstava u kojoj smo vidjeli svakodnevicu �ene u patrijarhalnoj obitelji ne samo u Dalmaciji, jer tako je to i u Slavoniji, Lici i u svim ruralnim krajevima Hrvatske, a da ne spominjemo i okolne zemlje.
Tipi�na pri�a u kojoj gledatelji prepoznaju kako komi�ne, tako i tragi�ne situacije, koje su se mo�da dešavale u njihovom okru�ju ili o kojima su �uli od prijatelja i poznanika.


Gluma�ka dru�ina je na kraju izašla pred zastor i za svoju na pozornici uvjerljivo odigranu glumu ...

 
...od brojne publike nagra�ena velikim pljeskom

Hrvatski kulturni klub je omogu�io da se ova interesantna predstava dan kasnije prika�e i u Baselu, no portal u Baselu nije imao svoje reportere pa nema ni reporta�e.

*****

Kazališne predstave se ustvari ne prepri�avaju, njih treba osobno pogledati, jer ne mo�e se dovoljno vjerno i uvjerljivo prepri�ati sve najefektnije momente predstave, no ipak sam pokušao foto zapisom koliko toliko do�arati atmosferu predstave, a još više mo�e se vidjeti na fotografijama u foto galeriji:

Foto galerija 1


Fotografije: �eljko Stipi�
Tekst napisao i za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 
 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.