Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Dodijeljeni Oskari na desetim susretima
hrvatskih malih kazališnih dru�ina u Švicarskoj


Pozivnica na 10. kazališne susrete u�enika HN privukla je puno zainteresiranih ...


... pa je natjecanje malih kazališnih skupina odr�ano pred punim gledalištem

Tradicionalno, deseto po redu, natjecanje malih kazališnih skupina koje djeluju u okviru Hrvatske dopunske nastave u Švicarskoj odr�ano je ove godine u subotu 5. o�ujka u Freienbachu.


Upravni odbor Udruge roditelja Hrvatske nastave  na �elu s predsjednikom Mirkom Markovi�em

Razigranu i raspjevanu kulturnu sve�anost organizirao je Upravni odbor Udruge roditelja Hrvatske nastave  na �elu s predsjednikom Mirkom Markovi�em. Podsjetio je na dugogodišnju tradiciju odr�avanja kazališnih susreta koje je 2007. u Trimbachu pokrenula tadašnja koordinatorica Marijana �orluka. Prikazan je i retrospektivni video uradak svih dosadašnjih kazališnih susreta koji je pripremio u�itelj Davor Kiri�.


Na programu je bilo šest predstava

Gluma�ka umije�a u višesatnom programu pokazalo je šest kazališnih skupina koje djeluju širom Švicarske. Uveli su gledatelje u svijet bajki i uzbudljivih pri�a koje su pokazale kreativnost i golem trud u�enika i u�iteljica hrvatske nastave u Švicarskoj.

Izvedene su sljede�e predstave: Isprika knjigama, Trnoru�ica, Pipi piše pismo, Stara nova pri�a o Crvenkapici, Nevolje kod godišnjih doba i Mali princ.


Prosudbena komisija: s lijeva Helena Hrman, Ljubica Jovi� i Zvjezdana Heina

Sve predstave pomno su pratile i �lanice prosudbene komisije, poznata hrvatska filmska i kazališna glumica Ljubica Jovi�, novinarka Zvjezdana Heina te bivša u�iteljica Hrvatske nastave Helena Hrman te odgledavši sve predstave, donijele sljede�u odluku:

    
1. mjesto Trnoru�ica, 2. mjesto Isprika knjigama, 3. mjesto Stara nova pri�a o Crvenkapici

Najuspješnija je bila predstava Trnoru�ica u�enika Hrvatske nastave (HN) Liestal. Drugo mjesto zaslu�eno su dobili u�enici HN Schaffhausen s predstavom Isprika knjigama dok su tre�e mjesto osvojili u�enici HN Nussbaumen sa Starom novom pri�om o Crvenkapici.

U�enica HN Horgen Anamari Akrap proglašena je najboljom glumicom jer je odli�no odglumila Pipi u predstavi Pipi piše pismo. Najboljim glumcem proglašen je u�enik HN Liestal Petar Masla� za ulogu kralja u predstavi Trnoru�ica.

    
Zanimljive su bile i predstave Nevolje kod godišnjih doba, Mali princ i Pipi piše pismo

Zanimljive su bile i predstave Nevolje kod godišnjih doba u�enika iz Thuna, predstava Mali princ iz Ascone te Pipi piše pismo iz Horgena. Svim glumcima, u�iteljima i organizatorima dodijeljeni su kipi�i Oskara kao trajna uspomena na ovaj vrijedan kulturni doga�aj.


Veleposlanik Republike Hrvatske u Švicarskoj Aleksandar Heina

�estitke sudionicima uputili su i hrvatski veleposlanik u Švicarskoj Aleksandar Heina i generalni konzul u Zurichu Slobodan Mikac. Naglasili su izuzetnu va�nost o�uvanja materinjeg jezika, kulture i tradicije izvan domovine u �emu veliku ulogu ima upravo Hrvatska dopunska škola koja u Švicarskoj djeluje više od 25 godina .


Koordinatorica hrvatske nastave u Švicarskoj Nataša Bali�

Ove školske godine hrvatsku nastavu dr�i 13 u�iteljica i 1 u�itelj za otprilike 900 u�enika na 63 nastavna mjesta u 20 kantona diljem Švicarske, kazala je koordinatorica nastave Nataša Bali�. Podršku organizatorima dao je i doma�in kazališnih susreta fra Slavko Antunovi�.


Nastup Zbora mladih "Korak" Hrvatske katoli�ke misije iz Zuricha

Deseti jubilarni susret hrvatskih kazališnih skupina upotpunio je raspjevani nastup Zbora mladih "Korak" Hrvatske katoli�ke misije iz Zuricha kao i predstava iznena�enja u�itelja Hrvatske nastave u Švicarskoj.


Mladi glumci s ponosom pokazuju svoje Oskare

Lijepa tradicija glume i pjesme nastavlja se i idu�e godine, obe�ali su organizatori vesele i kreativne gluma�ke ve�eri.

Foto galerija
Tekst: Zvjezdana Heina
Fotografije: preuzete s web-stranice Hrvatske nastave u Švicarskoj, snimila Maja Crnjac
Za portal dizajnirao i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 
 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.