Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U Osijeku odr�ano predstavljanje knjige Darka Varge
"Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih"

U �etvrtak, 10. o�ujka 2016. u Osijeku, u prostorijama Vikarijata Osijek, u organizaciji Zavoda za znanstveni i umjetni�ki rad HAZU Osijek, Instituta za novu evangelizaciju "Sv. Ivan Pavao II." Osijek, Dru�be Bra�a Hrvatskoga Zmaja - Zmajski stol Osijek i izdava�ke ku�e Meridijani odr�ano je nesvakidašnje, spektakularno predstavljanje knjige ''Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih'' in�enjera elektrotehnike Darka Varge.

Zašto nesvakidašnje i spektakularno?

Zato, jer je autor knjige Darko Varga hranu i kuhinju iz doba Zrinskih ne samo predstavio u svojoj knjizi, nego je posjetiteljima predstavljanja knjige, na prigodnom domjenku odr�anom uz predstavljanje knjige, pripremio i ponudio delicije po originalnim receptima Zrinskih, koji su i u knjizi navedeni.

Jedan od prijatelja kojima sam doga�aj najavio, javio mi se nakon predstavljanja knjige:

Bilo je fantasti�no, hvala što si me upozorio na taj doga�aj.
Nije bilo mjesta u dvorani br.2, pa su nas prije po�etka premjestili u veliku kongresnu dvoranu, koja ima 450 mjesta, i zamalo je bilo sve puno. Puno pohvala od strane promotora autoru knjige.
Darko Te pozdravlja, razgovarao sam s njim kad mi je potpisivao knjigu, javit �e ti se.
Hvala na informaciji i pozdrav i od Tvrtka, bili su i on i Tuna.
Gricko

U najkra�im crtama:


Predstavljanje knjige je bilo predvi�eno u dvorani sa 120 sjede�ih mjesta,
no došlo je znatno više posjetitelja pa su se "preselili" u veliku, Kongresnu dvoranu Vikarijata ...

 
... pa se i velika Kongresna dvorana lijepo popunila i predstavljanje knjige je moglo po�eti


U predvorju je za domjenak, koji �e uslijediti poslije predavanja, ve� pripremljen stol s pi�em
i aran�irani stol sa specijalitetima po originalnim receptima Zrinskih ...

 
... u kojima ima najviše ribljih jela sa štukom, a Nikola Zrinski IV. je volio i prasetinu,
uz glavna jela servirane su i salate, naravno i salate po originalnim receptima Zrinskih
Kmetovi su sa zrinskih imanja u Baranji i Valpovštini u ime poreza nosili dimljenu ribu u �akovec

 
... a tu su i medenjaci te recepti Zrinskih po kojima je sve pripremljeno
 i srebrni svije�njak - Zrinski imali puno srebra, dva rudnika, Gvozdansko i Medvedgrad


Atraktivno aran�irani stol snimila je ne samo HRT, nego i mnogi posjetitelji svojim fotoaparatima

Knjigu su predstavili i prigodne govore odr�ali:
prof. dr. sc. Antun Tucak, dopisni �lan HAZU
prof. dr. sc. Vladimir Dugali�, predstojnik Instituta za novu evangelizaciju "Sv. Ivan Pavao II."
prof. dr. sc. Dragutin Feletar, �lan suradnik HAZU, Veliki meštar Dru�be Bra�a Hrvatskog Zmaja
prof. dr. sc. Hrvoje Petri�, recenzent knjige
dr. sc. Petar Feletar, suurednik i predstavnik izdava�a "Meridijani"
dipl. ing. Darko Varga, autor iz Osijeka


Predstavlja�i knjige, s lijeva: dr. sc. Petar Feletar, dipl. ing. Darko Varga, prof. dr. sc. Hrvoje Petri�,
prof dr. sc. Dragutin Feletar, prof. dr. Antun Tucak i dr. Vladimir Dugali�

Pozdravnu rije� uputio je doma�in, predstojnik Instituta za novu evangelizaciju "Sv. Ivan Pavao II." u Vikarijatu Osijek i biskupski vikar za pastoral grada Osijeka, prof. dr. Vladimir Dugali�, potom se obratio prof. dr. Antun Tucak, dopisni �lan HAZU-a, a o knjizi je govorio recenzent prof. dr. Hrvoje Petri�, �lan suradnik HAZU prof. dr. Dragutin Feletar, i dr. sc. Petar Feletar koji je i moderirao program, a nazo�nima se obratio i autor, Osje�anin Darko Varga.


U glazbenom dijelu nastupio je zbor Zrinski iz Osijeka, koji i zapo�inje s programom

Glazbeni program izvela je Klapa Zrinski iz Osijeka, dio HKUD-a Petar Zrinski.


Stol sa specijalitetima po receptima Zrinskih privukao je pa�nju i TV ekipe

Nakon predstavljanja uslijedio je izlo�beni domjenak pripremljen po receptima iz knjige, koji su prilo�eni uz svako jelo - pripremljena jela i recepte pogledajte u foto galeriji 1:

Foto galerija 1
specijaliteti po originalnim receptima Zrinskih

Za domjenak pripremljena jela; pe�eno prase, pe�ena štuka, umak za štuku, misculantia salata, medenjaci, uz med, ocat, maslinovo ulje, itd... su ra�ena po receptima iz knjige, a u knjigu su došli iz Rukopisne kuharice Nikole VII. Zrinskog �akove�kog, što je najstarija knjiga recepata u Hrvata.

Vino, voda, sokovi, rakija, likeri: višnja, orah itd., itd... upotpunili su ekskluzivnu ponudu odabranih jela.

No krenimo redom:


S prijateljem Dubravkom Panci�em-Pancerom

 
Desno Petar Feletar i Vlasta iz izdava�ke ku�e Meridijani uz stol s knjigama

 
Darko Varga pozdravlja pridošle, a stigla je i ekipa iz HOPSa i šire!!!!!

 
Stigli su i rokeri Drago Laban i Zdenko Gverijeri, a rokerima i Anici Pintar pridru�io se
i rektor Sveu�ilišta prof. dr. sc. �eljko Turkalj (le�ima okrenut), i sam roker


Stigli su i prijatelji iz Ma�arske; Nemes István, slikar i Zdravko Jagodi� s knjigom


Autorova sestri�na Renata Arvaj i brati� Zlatko Pavoševi� snimili su veliki dio fotografija
koje objavljujemo u ovom izvještaju s predstavljanja knjige Darka Varge

 
Stigli su i autorov zet Miljenko i prijatelj djed Miljenko Gambira�a


Autor knjige Darko Varga daje izjavu za HRT - Slavonsku televiziju...

 
... a izjave su dali i dr. Vladimir Dugali� i prof dr. sc. Dragutin Feletar


Autor knjige s dr. Dragutinom Feletarom prije ulaska u Veliku dvoranu ...

 
... a Velika dvorana se u me�uvremenu ve� dobro popunila zainteresiranom publikom, ...


... me�u kojom su i školski kolege portalovog urednika Tuna i Gricko, naravno uz šest dama

 
Desno rokeri i Renatina mama, lijevo brati� Leo Rakovac sa suprugom


K�i Dunja, unu�ica Eva i zet Miljenko Gambira�a, desno Blanka Gambira�a


Autorova supruga �eljka, dr. Dugali�, dr.Tucak-HAZU, dr. Turkalj, rektor Sveu�ilišta Josip Juraj Strossmayer, zamjenik gradona�elnika Ambruš prije po�etka predstavljanja


Zbor Zrinski iz Osijeka zapo�inje s glazbenim programom, a zatim slijedi predstavljanje knjige


Pozdravnu rije� uputio je doma�in, predstojnik Instituta za novu evangelizaciju "Sv. Ivan Pavao II." u Vikarijatu Osijek i biskupski vikar za pastoral grada Osijeka, prof. dr. Vladimir Dugali� ...


... potom se prisutnima obratio prof. dr. Antun Tucak, dopisni �lan HAZU-a, ...


... a o knjizi je govorio recenzent prof. dr. Hrvoje Petri�


Dr. Dragutin Feletar u ime Dru�be Bra�a hrvatskog  zmaja, kao izdava�... alfa i omega knjige ...


... te dr. sc. Petar Feletar, moderator, ovdje u ulozi predstavnika izdava�a knjige Meridijani

 


I na kraju nazo�nima se obratio i autor knjige, Osje�anin dipl. ing. Darko Varga

Predlo�ak govora autora knjige

 
Dok su neki ve� u�ivali u ponu�enom bogatom izboru jela i pi�a ...


... autor je upisivao osobne posvete u kupljene knjige, a iza njega je njegova obitelj,
sin Matija, k�i Dunja i supruga �eljka


Predstavljanje knjige je uspješno završeno i vrijeme je za krenuti ku�i pa malu Evu treba obu�i,
a mami Dunji pomo�i �e pritom i teta Mirjana Festeti� - teta-baka

*****

Osvrt na knjigu - Melanija Belaj i Jelena Ivaniševi�:

Iza svake velike povijesti nalazi se i povijest prehrane, odnosno u širem smislu, povijest svakodnevice. No, znanje o njoj u Hrvatskoj tek vrlo rijetko napušta arhive i postaje temom ozbiljne znanosti. Ukoliko i ugleda svjetlo javnosti, to je naj�eš�e u radovima autora koje nisu povjesni�ari. Izuzetak nije ni knjiga svestranog in�enjera elektrotehnike Darka Varge, Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih, koja sadr�i, kako i sam naslov navodi - opis svega povezanog s hranom, kuhinjom i blagovanjem na dvoru hrvatske plemi�ke obitelji Zrinski.

Budu�i da je hrana isprepletena gotovo sa svim aspektima �ivota, nije neobi�no da �emo u knjizi prona�i i mnogo više no što sam naslov sugerira - crtice iz privatne korespondencije �lanova obitelji Zrinski, imena njihovih kuhara, recepte jela slu�enih za doru�ak ili pak pojedinih lijekova, podatke o snabdijevanju vojske prilikom znamenite opsade Sigeta, raspored sjedenja za stolom, na�in blagovanja ili naputak o pristojnom jedenju pojedinih jela…

I to dakako nije sve, ve� tek šturi sa�etak onoga što je u knjizi sadr�ano. Izme�u ostalog, u knjizi �emo prona�i detaljne opise imanja obitelji Zrinski s informacijama o razmještaju gospodarskih zgrada, poput pecara za rakiju ili spremišta za led, do opisa kredenca u blagovaonici na kojemu se izlagalo sve najbolje posu�e što ga je obitelj posjedovala.

Raznolikost i bogatstvo izvora na više jezika (njema�kom, ma�arskom, latinskom i hrvatskom) kojima se autor koristi omogu�uju nam širu sliku svakodnevice 16. i 17., te donekle i  i 15. stolje�a. Bogatstvo istra�ene arhivske gra�e, osobito na ma�arskome, autoru omogu�uje da nam hrvatsku povijest, kontekstualizira europskom i svjetskom poviješ�u s kojima se neprestano isprepli�e - podjednako u ratovima kao i u trgovanju, razmjeni dobara, a samim time i kultura. Marljivost i predan rad autora rasvjetljavaju svakodnevicu plemi�ke obitelji koja je umnogome utjecala na tijek europske i svjetske povijesti.

Povijest prehrane, odnosno povijest svakodnevice �iji je ona dio, nije na�alost �esta tema hrvatskih povjesni�ara. Upravo je zato Vargin doprinos, ovom zanemarenom istra�iva�kom rukavcu hrvatske historiografije koji se tek usputno i stidljivo razvija, izniman.

Knjiga Darka Varge je rezultat istra�ivanja koje je temeljito, koliko i originalno. Hrana, kuhanje i blagovanja u doba Zrinskih je riznica vješto i predano prikupljenih podataka koji  osvjetljavaju još jednu nišu te male, velike, svakodnevne, hrvatske, europske i svjetske povijesti.

Melanija Belaj i Jelena Ivaniševi�

 

Umjesto opisa predstavljanja knjige pogledajte i poslušajte video-izvještaj Slavonske televizije HRT:

Fotografije s predstavljanja knjige ''Hrana, kuhinja i blagovanje u doba Zrinskih'' dipl. ing. Darka Varge, koje su snimili Zlatko Pavoševi�, Renata Arvaj, Darko Apel, Martina Kuve�danin, �eljka Varga, Denis Karnaš, Matija Varga i Vladimir Muštran, pogledajte u foto galeriji 2:

Foto galerija 2

Zahvala autora

Foto galerija dr. Petra Feletara

*****

U svakom slu�aju ovo je bogata, ilustrirana freska Zrinskih i kao nacionalnih junaka i kao - gurmana. - H.D.
INFO: Cijena 350 kn - Meridijani, 01/3362-367, meridijani@meridijani.com

Zainteresirani za kupovinu knjige:
Informacije nakladnika potra�ite na tel. +385 1 336 23 67, faks +385 1 336 03 21
e-mail: meridijani@meridijani.com, www.meridijani.com
OIB 93687324069,
Mati�ni broj: 0907974316418
Ra�un kod HYPO ALPE-ADRIA-BANK d. d., Samobor,
broj: 2500009-1101016009 (s naznakom „ŠTO I KAKO SU JELI ZRINSKI“)

*****

 

Fotografije: Zlatko Pavoševi�, Renata Arvaj, Darko Apel, Martina Kuve�danin, �eljka Varga, Denis Karnaš, Matija Varga i Vladimir Muštran
Fotozapis slo�io i tekst pod fotografijama foto zapisa: Zvonimir Mitar
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 
 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.