Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


U Luzernu, Zürichu i Tessinu predstavljene knjige
vukovarskih branitelja Damira Markuša i Damira Plavši�a

U subotu, 19. o�ujka 2016., su u Domu NK Croatia u Zürichu predstavljene knjige vukovarskih branitelja Damira Markuša “58’ HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca” i Damira Plavši�a “Ne pla�i, moj dobri an�ele – bitka za Vukovar”.

Dan ranije, u petak 18.03.2016. knjige su predstavljene u Luzernu, a dan nakon predstavljanja u Zürichu, u nedjelju 20. o�ujka 2016., i u Tessinu.

     
Knjige su predstavljene 18.03. u Luzernu, 19.03. u Zürich i 20.03.2016. u Tessinu
 
 
Kliknite na poveznice i pogledajte sadr�aj knjiga Damira Markuša i Damira Plavši�a

Sadr�aj knjige Damira Markuša            Sadr�aj knjige Damira Plavši�a

U knjigama branitelji progovaraju o doga�ajima u Vukovaru o kojima se nije puno znalo, pa je bilo za o�ekivati, da �e predstavljanje biti sasvim sigurno zanimljivo i švicarskim Hrvatima i da �e na sva tri predstavljanja do�i veliki broj zainteresiranih, pogotovo jer su predavanja najavljena u mnogim medijima, no me�utim posjet u Luzernu i u Zürichu bio je razo�aravaju�e mali, po nešto više od dvadesetak posjetitelja, dok je u Tessinu posjet bio znatno brojniji.

Predstavljanje knjiga u Zürichu

 

Me�u posjetiteljima u Zürichu bili su konzul Igor Surdich iz Generalnog konzulata u Zürichu, predsjednik Livanjske zajednice u Švicarskoj Jozo Dali�, predsjednik KUD-a Silvije Strahimir Kranj�evi� Zürich Stjepan Drozdek i urednik Hrvatskog portala Švicarske www.arhiva.croatia.ch Zvonimir Mitar.

 

Nakon što je obavljena tehni�ka priprema za prikazivanje prigodnog filma, prisutne su pozdravili Damir Plavši� i Damir Markuš i predstavljanje je po�elo �itanjem ulomaka iz knjiga. Damir Plavši� je �itao ulomke iz svoje knjige, a predsjednik kluba NK Croatia Zürich Stjepan Špehar iz knjige Damira Markuša. Za vrijeme njihovog �itanja, na velikom ekranu se odvijao film sa slikama iz Vukovara prije i za vrijeme juna�ke obrane  Vukovara.

Po završetku �itanja prisutnima je svoju knjigu “58’ HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca” predstavio Damir Markuš i spominju�i u svom opširnijem izlaganju u knjizi detaljno opisane ratne doga�aje, u kojima je prilikom obrane Vukovara sudjelovao kao branitelj u jedinici HOS-a, osvrnuvši se pritom i na neke svoje poginule i još �ive suborce iz tih teških ratnih dana. Da bi se vidjelo kako je te borbe u Vukovaru do�ivjela i prikazala suprotna, neprijateljska strana, u knjigu je ukomponirao i nekoliko stranica iz knjige srpskog autora, koji je bio na istom vukovarskom bojištu, ali na suprotnoj, agresorskoj strani.    

I Damir Plavši� je, predstavljaju�i svoju knjigu, opisao neke doga�aje s vukovarske bojišnice; na jednoj strani, u njegovoj grupi kod Caffe bara London, desetak hrabrih branitelja, a nasuprot njima teško naoru�ana, mo�na tzv. JNA i srpske paravojne jedinice, tenkovi, topništvo, avijacija ... i tih desetak hrabrih branitelja, od kojih je svaki bio po nekoliko puta ranjavan, a neki su i poginuli, hrabro su se branili, kao i oko dvije tisu�e suboraca, slabo naoru�anih branitelja, koji su �ak 87 dana hrabro odolijevali naletima višestruko nadmo�nijeg agresora na Vukovar i Hrvatsku. U toj bezizglednoj situaciji, na kraju su dospjeli u srpsko zarobljeništvo i prošli kalvariju srpskih logora u Staji�evu, Nišu, Sremskoj Mitrovici...

Podsjetio je pritom i na predstavljanje svoje prve knjige "Zapisi iz srpskih logora" 1994. u Badenu te spomenuo da je jedan od suorganizatora toga predstavljanja u Badenu bio i sada u publici prisutan Zvonimir Mitar.

Nakon toga predsjednik kluba NK Croatia Zürich Stjepan Špehar je zahvalio obojici autora na dolasku u Švicarsku i na predstavljanju svojih knjiga švicarskim Hrvatima, zahvalio svima prisutnima, posebno gore spomenutom konzulu Igoru Surdichu i predstavnicima hrvatskih udruga na dolasku na predstavljanje.

Sva tri govornika su na kraju svojih nastupa nagra�eni srda�nim aplauzom svih prisutnih

Zatim predsjednik kluba NK Croatia Zürich Stjepan Špehar obojici autora predao zahvalnice i zastavice NK Croatie ...

.... te i on od obojice branitelja za organizaciju susreta i u znak sje�anja primio zahvalnice, jednu na svoje ime, a jednu za klub NK Croatia.  


Stoje s lijeva: Igor Surdich, konzul iz Generalnog konzulata Zürich, Zvonimir Mitar, www.arhiva.croatia.ch, Stjepan Špehar, predsjednik NK Croatia Zürich i Merima Bla�evi� Tombarevi�, �iji brat je bio suborac Damira Plavši�a i ubijen na Ov�ari
Prednji red: Julija Iva�i�, Damir Plavši�, Iva Špehar, tajnica NK Croatia Zürich i Damir Markuš

Uslijedilo je slikanje za uspomenu na susret s braniteljima Damirom Plavši�em i Damirom Markušem, ...

... a na kraju su, na inicijativu Damira Plavši�a, da bi pokazali hrvatsko zajedništvo, svi zajedno, zagrljeni, otpjevali pjesmu "Lijepa li si"

 

Uslijedilo je potpisivanje kupljenih knjiga i ugodno dru�enje do razlaza, jer trebalo se pripremiti i za sutrašnji dan.

Uz gore objavljene, još nekoliko fotografija u nešto ve�em formatu pogledajte u foto galeriji:

Foto galerija 1

Foto galerija 2

 

Tekst i fotografije, Foto galerija 1: Zvonimir Mitar
Fotografije, Foto galerija 2: Ivan Bariši�
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 
 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.