Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Premijere Sinjskog pu�kog kazališta:
Nakon premijere „Cinco i Marinko”
i pobjede na 56. smotri amaterskih kazališta,
sjajna izvedba predstave „Borba za Cetinu”
U lipnju predstave i u Švicarskoj i Njema�koj

Nakon premijere „Cinco i Marinko” Sinjskog pu�kog kazališta pred tristotinjak Sinjana u gradskom kinu u Sinju i pobjede na 56. smotri amaterskih kazališta, uslijedila je u �etvrtak, 21. travnja 2016., još jedna premijera Sinjskog pu�kog kazališta, predstava Borba za Cetinu

*****

PREDNAJAVA:
Gostovanje Sinjskog pu�kog kazališta u Švicarskoj i Njema�koj
 
Kako najavljuje Sinjanka Ana Števanja Macan, Sinjsko pu�ko kazalište �e od 17. - 21.06.2016. gostovati u Švicarskoj i Njema�koj. Na gostovanju �e najvjerojatnije izvesti 3 predstave; "Nedostajem sama sebi", edukativna predstava na temu zlouporabe droge za školarce, "Borba za Cetinu", komedija u izvedbi mladih glumaca te "Cinco i Marinko" tragikomedija o emigrantima koji sanjaju povratak u Domovinu, a koja �e predstava gdje i kada biti izvedena, to �e se još dogovoriti. Više o sve tri predstave saznat �ete u nastavku u ovom prilogu i u vezanim �lancima na kraju ovog priloga.

*****

Sinjski „Cinco i Marinko”
najbolji na smotri amaterskih kazališta

 

U gradskoj kino dvorani u Trilju proteklog vikenda odr�ana je 56. smotra amaterskih kazališta koju je u suradnji s Hrvatskim saborom kulture organizirala Dramska udruga „Most” iz Trilja, a na kojem je sudjelovala Zajednica amaterskih kazališta Splitsko-dalmatinske �upanije s 4 predstave. Prema ocjeni selektora Joška Ševe, profesora na Akademiji dramskih umjetnosti i glumca, najbolja predstava bila je „Cinco i Marinko” Sinjskog pu�kog kazališta. Rije� je o komediji autora Mate Matiši�a koju je na scenu postavio �eljko Viculin, koji igra ulogu Cince, dok je Marinka utjelovio Miljenko Vardi�.


– Nastavlja se lipa bajka o Cinci i Marinku. Nakon, mogu kazati veli�anstvene premijere u Sinju, dobili smo još jedno veliko priznanje za naš rad i trud. Ova nagrada nam je i posebna, jer dolazi u godini kada slavimo našu veliku obljetnicu, 60 godina rada i djelovanja – kazao je �eljko Viculin, koji je dobio nagradu za najbolju mušku glavnu ulogu i za najbolju re�iju.

Na smotri su dodijeljena priznanja i nagrade i u drugim kategorijama. Uz �eljka Viculina nagradu za najbolju mušku glavnu ulogu dobio je Marjan Grbavac iz Dramske Udruge Prolo�ac za ulogu u predstavi „Umakla se Joka Šimunova”. Nagradu za najbolju glavnu �ensku ulogu dobile su Prolo�anka Ana Šerlija i Nada Lapi�, koja je za predstavu „E ne’š za nj!” Dramske udruge „Most” dobila nagradu i za najbolji novi tekst. Triljani su za ovu predstavu dobili i priznanje za o�uvanje kulturne baštine. Predstava „Borba za Cetinu” Sinjskog pu�kog kazališta dobila je nagradu za najbolju scenografiju.


– Vrlo dobra smotra. Mo�da je rani po�etak predstava malo utjecao na ve�i odaziv publike, ali sve u svemu jako dobro. Odli�na organizacija doma�ina i predstave izvo�a�a, jako smo zadovoljni. – istaknuo je �eljko Viculin, naglasivši kako �e sinjska predstava „Cinco i Marinko” kao pobjednik ove �upanijske smotre od 27. do 29. svibnja sudjelovati na dr�avnom natjecanju amaterskih kazališta u Vodicama.
Priznanja i nagrade najboljima uru�io je selektor smotre Joško Ševo.

*****

Osvrt na Cincu i Marinka

Kad sam zapo�injao pisati o Cinci i Marinku, koji kao �ivi mrtvaci u mrtva�kom sanduku putuju u obe�anu dr�avu Hrvatsku, nisam ni slutio koliko �e nam takvih putovanja u mrtva�kim sanducima pru�iti stvarnost. Mrtva�ki sanduk postade naj�eš�e prijevozno sredstvo kojim se dolazi do ostvarenja snova o vlastitoj dr�avi. Lijepo legneš u lijes i eto te odmah u Lijepoj Našoj. Štoviše, putovanje u dobro skrojenome sanduku danas je privilegij i luksuz. Mnogi su te udobnosti bili lišeni, otputovavši u dr�avu Hrvatsku prije njezinoga formalnog priznavanja, bez konfora lijesa. Umiranje se pretvorilo u povijesni stvarala�ki �in, a hrvatsko iskustvo smrti u temu �ije �e se varijacije još dugo pojavljivati pred nama u raznim oblicima, umjetni�kim i dnevnopoliti�kim – ka�e o predstavi autor Mate Matiši�.

Gastarbajteri Cinco i Marinko, o�ajni�ki �eljni obitelji, ljubavi i rodnog kraja, pokušavaju se dokopati domovine, ako ve� ne mo�e druga�ije, onda u mrtva�kom kov�egu. Cilj je dobivanje njema�ke penzije koju bi kasnije, naravno �ivi, trošili. Dakako, na putu i u domovini nastaju svakakve peripetije. Ova je predstava svojevrsni smijeh apsurda, u svoj osnovni postav uklju�uje mrtve kao jednu od hrvatskih poslovnih mogu�nosti: danas, kada svi pri�aju o tzv. otvaranju prema svijetu, o našem uklju�ivanju u Europu, stanovito je da �emo mi u Europu najlakše u�i u mrtva�kim kolima.

"Matiši�evi likovi zapravo su junaci nigdine: izme�u domovine u kojoj prebivaju duhom a rijetko i tijelom, i tu�ine u kojoj �ive samo tijelom, a duhom u nju nikada potpuno ne stignu."

Ta nigdina ili pripizdina prostor je tipi�no Matiši�evske groteske za koju teško da mo�e biti boljih i nadahnutijih tuma�a od �eljka Viculina i Miljenka Vardi�a.

*****

Sjajna izvedba predstave ‘Borba za Cetinu’

U �etvrtak, 21. travnja 2016. su u gradskom kinu Sinj �lanovi Sinjkog pu�kog kazališta premijerno izveli komediju ‘Borba za Cetinu’ Jasena Brajlovi�a, u re�iji �eljka Viculina.

Mladi sinjski glumci Marko Bešli�, Paulina Romac, Moreno Vukovi�, Petra Ugrin, Iva Šuste i Borna Šušnjara svojom izvedbom oduševili su stotinjak prisutnih sugra�ana kod kojih su izazvali smijeh. Mladi glumci izazvali su veliki pljesak publike zbog odli�no odigrane predstave.

      

 

Izvor: portal Ferata, www.ferata.hr
Priop�io: �eljko Viculin
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch  

 

Vezani �lanak:

Premijera Sinjskog pu�kog kazališta
Cinco i Marinko oduševili sinjsku publiku


‘Nedostajem sama sebi':
Impresivna premijera mladih sinjskih kazalištaraca!

 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.