Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Galerie im Stadthaus Glattbrugg:
Otvorena izlo�ba hrvatske slikarice Kore Zorman


  Koraljka Kora Zorman s portalovom reporterkom �eljkom Pelc Siroglavi�

U �etvrtak, 10.03.16., u prostorijama Gradske vije�nice grada Opfikona, u Galerie im Stadthaus Glattbrugg, svjedo�ili smo otvorenju premijerne izlo�be talentirane likovne umjetnice Koraljke Zorman, gospo�e hrvatskih korijena sa švicarskom adresom. Izlo�ba je otvorena i mo�e se pogledati do 29. srpnja 2016.

Ako ste o�ekivali pro�itati, s obzirom da je to njena prva izlo�ba, da �e na izlo�bi biti izlo�eno tek nekoliko slika, iznenadili biste se baš poput svih nas, koji smo ostali upravo zate�eni koli�inom stvorenih i izlo�enih fenomenalnih umjetni�kih djela.

Koraljka Zorman, skra�enog imena Kora, je likovna umjetnica o kojoj �ete tek slušati i imati prilike u budu�nosti se diviti njenim akvarelima koje pršte toplinom i bojama �ivota .


S lijeva; Hansruedi Bauer, Ueli Boetschi, Kora i Bruno Maurer, koji upravo otvara izlo�bu

Upravo to je i rekao gospodin Bruno Maurer, dopredsjednik Gradskog vije�a grada Opfikon (Vizepräsident Stadtrat), koji je kao prvi, slu�beno otvorio izlo�bu, predstavivši Koru Zorman kao vrlo darovitu, marljivu, a opet samozatajnu umjetnicu koja se svojim marljivim radom izdigla na pijedestal o kojem mnogi mogu samo sanjati.


Ueli Boetschi, voditelj Prezidijalnog odjela grada, o umjetnici i izlo�enim slikama

Zatim je preuzeo rije� gospodin Ueli Boetschi, voditelj Prezidijalnog odjela (Leiter Präsidialabteilung der Stadt), preporu�ivši nama prisutnima i svima onima koji �e imati prilike do�i vidjeti slike, da budemo spremni na „eksploziju“ emocija koju �emo do�ivjeti gledaju�i u spektar boja i fenomenalnih kontura kojima nam Kora Zorman pokazuju koliko toga lijepog ima u sebi i sve to bogatstvo nesebi�no dijeli s nama kroz svoje slike.


Koraljka Kora Zorman pozdravlja prisutne, zahvaljuje svima na dolasku,
Bruni Maureru i Ueliju Boetschi na uvodnim govorima
kao i svima koji su joj pomagali oko postavljanja izlo�be

Nakon toga se gospo�a Zorman zahvalila gospodi Maureru i Boetschiu na prekrasnom uvodnom govoru i njihovim sugestijama za ovu izlo�bu te po�eljela dobrodošlicu svima prisutnima na njenoj prvoj izlo�bi.

Dodatno se zatim zahvalila na velikoj podršci koju joj je pru�io gospodin Domingos Freitas, domar gradske vije�nice grada Opfikona, bez �ije pomo�i i njegovih „miši�a“, tj. njegove fizi�ke pomo�i, ne bi bilo mogu�e poslo�iti kao i povješati sve slike na zidove hodnika, na �ak tri eta�e zgrade, kao i na velikoj organizacijskoj pomo�i Jamie Zürcher, svojoj majci Verici, koja je došla iz Zagreba uveli�ati ovaj poseban doga�aj, kao i svojoj obitelji, sinu Andreasu i k�eri Cori, kao i prijateljima koji su je podr�avali.

 


Lijevo Jamie Zürcher, marljiva pomaga�ica, kojoj je Korina izlo�ba i prakti�ni rad za ocjenu

Potom je izlo�ba otvorena uz nazdravljanje i oduševljeni pljesak prisutnih posjetitelja te poslu�eni apero kao i prigodno pi�e i ukusni kanapei koje su poslu�ivale šarmantne i simpati�ne gospo�a Zürcher i njena pomo�nica.


Marica Iva�i�, Marijan Iva�i�, Kora Zorman, Slobodan Mikac, Kristina Mikac


Stoje s lijeva: Igor Surdich, Kristina Mikac, Slobodan Mikac i Georg Juraj Foglar

 
Ana Števanja Macan donijela je umjetnici cvije�e, desno Vesna Poli� Foglar i Vera Bischofberger


S lijeva; Stjepan Drozdek, Bruno Maurer, zaposlenici opine i novinar

Otvorenju izlo�be je nazo�ilo neveliko, ali odabrano hrvatsko društvo, Generalni konzul RH u Zürichu, Slobodan Mikac sa svojom suprugom, konzul Igor Surdich iz Generalnog konzulata RH u Zürichu, glavna urednica �asopisa "Libra" Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske Vesna Poli�, predsjednik KUD-a S. S. Kranj�evi� Zürich Stjepan Drozdek i nekoliko istaknutih osoba iz Hrvatskog kulturnog kluba Švicarske i KUD-a S. S. Kranj�evi� Zürich.

 

Nakon razgledanja povelikog broja slika, koje se, kako sam ve� spomenula, nalaze na �ak tri eta�e zgrade Gradske vije�nice, a koje se mogu ovdje i kupiti, pokušala sam našu umjetnicu Koru „uhvatiti“ za kratak intervju s klasi�nim, znati�eljnim pitanjima „gdje, što, kada i kako“, ...


Reporterka �eljka i Kora; nije lako dobiti intervju od marljive, talentirane, ali samozatajne osobe

... no u svom naumu nisam uspjela, jer gospo�a Zorman nije �eljela govoriti puno o sebi i ka�e, da njene „slike govore i re�i �e vam sve".

 
Kora Zorman i Ueli Boetschi, koji je sve to omogu�io i organizirao
i Kora s reporterkom portala, sa sinom Andreasom i k�erkom Corom


Andreas Zorman, Gorana Kokot, Korina mama Verica i još jedna Verica


S desna: Kora s Anom Števanja Macan i s mamom Vericom, a ja mislio da to Korina sestra ...


... i kad mama Verica (po)ka�e da je "sve za 5!!!", onda je zaista sve za 5 - cijela izlo�ba !

Naša umjetnica Kora Zorman je jedna predraga i vrlo samozatajna gospo�a u najboljim godinama, kako to samo jedna �ena zna biti, sa izuzetnim talentom koji je iniciran jednim „tu�nim doga�ajem“ iz njenog �ivota  te je izašao na površinu njene prekrasne duše pretvoren u ove prekrasne slike kroz koje naša Kora �ivi  svoj �ivot i pri�a svoju pri�u.

A tek Korine slike!!! Pogledajte ih:

Foto galerija 1 - slike Koraljke Kore Zorman
Slike pršte bojom, radoš�u, ljepotom, prava su pohvala stvorenom, �isti dokaz �ivog oka i još �ivljeg duha u slikama.

Foto galerija 2 - otvorenje izlo�be

Ova je izlo�ba i u�itak i izazov. Dokaz da za prave stvari nikad nije kasno i da godine nisu mjerilo za bilo koji i bilo �emu za po�etak, ve� stanje Duha.

 

Tekst i fotografije: �eljka Pelc Siroglavi�
Tekst pod fotografijama foto zapisa i za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.