Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Izlo�ba akademske slikarice Sla�ane Mati� Trstenjak
"Na rubu šume V" u Galeriji Dlum u Mariboru

U srijedu 9. o�ujka 2016. je otvorena je izlo�ba akademske slikarice Sla�ane Mati� Trstenjak mag. art. pod nazivom "Na rubu šume V" u Galeriji Dlum (Društvo likovnih umjetnika Maribor) u Mariboru.

Umjetni�in �ivotopis je predstavila predsjednica društva Dlum Irena Gajser, te je napomenula, da je Sla�ana najmla�a �lanica društva.

Sla�anine slike i njeno novije stvaralaštvo je predstavila kustosica i likovna kriti�arka Mojca Štuhec, isje�ak iz predgovora „Crna je zemlja i crno je korijenje iz kojih raste drvo. Tajanstveni tamni pejza�i nemirne su misli Sla�ane Mati� Trstenjak. Njezine nas slike na prvi pogled uznemire i u nama probude pesimisti�an pogled na svijet. Slikari�ino apstraktno intimno okru�enje pratimo kroz cijelu izlo�bu. Pitanje egzistencije s kojim se u �ivotu susre�emo na razli�ite na�ine, �esto dolazi u prvi plan. Ratne okolnosti, koje su prekinule bezbri�no djetinjstvo i utjecale na njezine mla�e godine, duboko su usa�ene u njezinoj podsvijesti. Me�utim, pogledamo li njen cjelovit opus, prepoznajemo sna�an poziv za boljim �ivotom. Drvo je prepoznatljiv oblik iz prirode koji se naj�eš�e pojavljuje u slikari�inim kompozicijama. Postavljaju�i ga u središte pozornosti, simbolizira ga kao �ovjeka. Drvo je ponekad malo, veliko ili savijeno, na brdu, ve�inom u šumi. Drvo je u razli�itim religijama i kulturama prije svega simbol  �ivota. U skladu s osobnim izrazom umjetnice, tra�enjem i nadom u bolji �ivot, prikladna je renesansna teorija Leonarda da Vincija prema kojoj je drvo simbol �ivota koje se stalno razvija i uzdi�e prema nebu evociraju�i svu simboliku okomitosti. Ne vidimo li na slici drve�e, tamo je brdo koje shva�amo sli�no. Drugim rije�ima, uspon je rješenje, krik u visinu, kroz oblake, u nebo.“

Izlo�ba je na ogled do 4. travnja 2016.

*****

Sla�ana �e se predstaviti sa slikama iz spomenutog ciklusa 7. travnja 2016., u Galerijskom centru u Vara�dinu, pod nazivom MB u V� (Maribor u Vara�dinu). Kustos izlo�be �e biti Mario Berdi�. Izlo�bu �e otvoriti profesorica Dunja Bezjak, promotorica i ambasadorica kulturnog sudjelovanja i povezivanja na relaciji Slovenija, Hrvatska, Austrija.

Priop�ila: Diana Mašala Perkovi�, mag.iur., tajnica Hrvatske matice iseljenika

*****


Mlada slikarica Sla�ana Mati� Trstenjak, mag. art., proistje�e s Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu (BiH), što zna�i da na slovenskoj likovno-umjetni�koj pozornici predstavlja potpuni novum, osobito zbog njezinog neuobi�ajenog osobnog stila. U prepoznatljivom se umjetni�inom likovnom izrazu s jedne strane iznena�uju�e zrcale odjeci njema�koga ekspresionizma pri izrazitoj plošnosti, deformiranom oblikotvorju i sna�nom, �esto crnom konturom.

 

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.