Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

 
   Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura, dizajn

 


Zemaljski san
Pozdrav Vlade Franjevi�a iz pustinje

Iz Al Aina u Sjedinjenim Arapskim Emiratima javlja nam se likovni i kulturni stvaratelj i autor Vlado Franjevi�, jedini predstavnik Kne�evine Lihtenštajn i Hrvatske na prvom me�unarodnom umjetni�kom bijenalu Emirata u trajanju od 10.-17.4.2016.

Ovo je valjda najbolje organizirano bijenale na kojem sam dosad sudjelovao. Nema �ega nema, a što bi si �ovjek za�elio imati svakodnevno: ljude koji te poštuju onakvog kakav - kao umjetnik - jesi, ljubaznost i susretljivost na svakom koraku, kolegijalni odnosi na nivou, o�ivljavanje uspomena sa starim znancima i uspostavljanje kontakata i ponekog prijateljstva za cijeli �ivot, kvalitetna hrana, fascinantno otvaranje izlo�be uklju�uju�i i koncert simfonijskog orkestra mladih, itd...

U me�uvremenu sam izmijenio iskustva s gotovo svim kolegicama i kolegama. Gevorga iz Armenije mu�e novosti iz domovine i tamošnje ratno stanje. Poonam iz Indije poznaje kolegu koji stanuje u istom podru�ju gdje je i ona u Indiji doma, a kojeg i ja osobno znam. Randa, umjetnica iz Sirije stanuje sa svojom obitelji ve� nekoliko godina baš preko puta hotela Hili Rayhaan bz Rotana u Al Ainu, a gdje smo svi smješteni, gdje je izlo�ba i gdje radimo. Clemens je nešto stariji kolega, Korejanac koji ve� �etrdeset godina �ivi u Be�u, a gdje je završio i studij. S njime mogu komunicirati na njema�kom. Kao i s Vicki iz Gr�ke i Klaudijom iz njema�kog Koblenza. S Marijanom iz Srbije i Miroslavom iz Makedonije ne moram pri�ati na njema�kom ili engleskom.

Susreo sam ne malo ljudi ovdje koji znaju o Hrvatskoj. Ju�er ujutro smo primili nove kataloge, popratnu dokumentaciju izlo�bi koja je bila otvorena ju�er nave�er u nazo�nosti Nj. V. Šeika Nahayan Mabarak Al Nahayana. On je ujedno i Ministar kulture Emirata te pokrovitelj bijenala. U njegovom govoru na otvaranju izlo�be naglasio je, da �e idu�e bijenale 2018. biti još bolje. Jedna prekrasna ve�er bila je zaokru�ena nastupom Simfonijskog orkestra mladih pod vodstvom dirigentske palice Riada Kudsia, �eha, a ro�enog Sirijca.

Ju�er sam po�eo raditi na slici akrila 90x120 cm. Ve� danas se ide istim tempom dalje. Imam osje�aj da �u na kraju bijenala biti zadovoljan i kona�nom i ukupnom kakvo�om tog rada.

Pozivam sve zainteresirane pratiti dokumentaciju o istom bijenalu ovdje www.vlado.li/uae-2016/ ili na mojoj fejs

Foto zapis


Liz Duco, Filipinka, djelatnica hotela pred plakatom bijenala, pokazuje:
"A to je hrvatski umjetnik Vlado Franjevi� iz Kne�evine Liechtenstein"


Vlado i Abdulah, �lan menad�erskog tima hotela Hili Rayhaan bz Rotana u Al Ainu


Vlado Franjevi� i Diala Fakhoury iz Libanona, ekspert za umjetni�ke projekte
pri Ministarstvu za kulturu i razvoj znanja Sjedinjenih Arapskih Emirata


Organizatori bijenala i umjetnici raspravljaju i dogovaraju slijede�e korake  


Prvog dana bijenala, kurator istog predstavio je program i sudionike bijenala u posebnoj sali hotela Hili Rayhaan


Na otvorenju bienala s lijeva na desno,
gornji red: Mohamed Ahmed Helal, ravnatelj fakulteta likovne umjetnosti u Aleksandriji, kolegica Claudia Geil i kolega dr. Clemens Beungkun Sou,
donji red:  kolega Obeid Sroor Almas, iz Emirata, Diala Fakhoury iz Ministarstva za kulturu
i Larissa Noury, likovna stvarateljica i modna dizajnerka iz Parisa


Šeik Nahayan Mabarak Al Nahayan (u centru slike) odlazi, nakon što je otvorio bijenale


Plesa�ica je na specijalnoj ve�eri u Golf klubu plesala samo za specijalne goste,
sudionike i organizatore bijenala i �lanove Simfonijskog orkestra mladih


Vladin po�etak rada na slici, a u pozadi se vidi Marijana Oro iz Srbije (sjedi)


Vladina slika u daljnjem razvoju.
Iza Vladine slike stoji i radi na svojoj slici kolega Gevorg Babakhanyan iz Armenije


Desno dvije akrilne slike Vlade Franjevi�a izlo�ene na izlo�bi


Profesor umjetnosti u Dubaiu Wahid A. Jamil s Vladom, pred Vladinim slikama
(došao ispri�ati zajedni�kog nam prijatelja prof. dr. Arafata Al Naima
koji je htio do�i na otvaranje izlo�be, a nije mogao)


Kolegica Izzy Miler (lijevo), umjetnica iz UK, s glavnom koordinatoricom bijenala Gulmirom,
 ro�enom Kazahstankom

 

Iz Al Aina, ekstra za portal arhiva.croatia.ch dostavio: Vlado Franjevi�. 12.4.2016.   
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 

Po�etak

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.